Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Tradicionalno imenovanje ždrebadi u Ljubičevu The traditional naming foals in Ljubicevo

U Ergeli „Ljubičevo“ održana je tradicionalna manifestacija jedinstvena u Srbiji – predstavljanje i davanje imena dvogocima, budućim uzdanicama ergele, u narodu popularno nazvana „krštenje ždrebadi“, koja je organizovana sedmi put. Među kumovima su bili Dragan Šutanovac ministar odbrane, Božidar Đurović direktor Narodnog pozorišta Beograd, Nataša Savić, direktorka preduzeća RIO iz Kostolca, Dejan Savić, direktor Turističke organizacije Požarevac, i Dragan Mišković, automehaničar iz Ljubičeva, kao i brojni predstavnici javnog, političkog, kulturnog i sportskog života Požarevca.

Ministar Šutanovac svom „kumčetu“ nadenuo je ime „Kosmaj“, prvi čovek Narodnog pozorišta Boba Đurović ždrebetu dao mitsko ime „Šišiga“, direktor Turističke organizacije Dejan Savić svoje ždrebe nazvao je po legendarnom čarobnjaku „Merlinu“. Jedina kuma na manifestaciji, Nataša Savić, madenula je ždrebetu ime „Apolon“. Kum „domaćin“ bio je Dragan Mišković, automehaničar iz Ljubičeva, koji je dvogocu dao ime „Merak“.

Nakon odsecanja grive, kumovi su se upisali u „poreklopisnu knjigu“ požarevačke ergele, a potom na poklon dobili po jednu umetničku sliku sa motivima konjarstva i po jednu pozlaćenu potkovicu.

Od prvog krštavanja ždrebadi, organizovanog 12. maja 2006. godine, do danas je imena dobilo ukupno 36 ždrebeta. U štalama „Ljubičeva“ uzgajaju više od 60 rasnih konja, među kojima je najpoznatiji pastuv Farkad, poreklom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je u požarevačku ergelu pristigao radi podizanja rasnosti njenih grla.

In Stud “Ljubicevo” held the traditional event unique in Serbia – the presentation and naming dvogocima, future stud hope, the people generally known as “baptism of foals,” which was organized for the seventh time. Among the godfathers were Defense Minister Dragan Sutanovac, Bozidar Djurovic director of the National Theatre, Belgrade, Natasha Savic, director of the company from RIO Costal, Dejan Savic, director of the Tourist Organization of Pozarevac, and Dragan Miskovic, a car mechanic from purple , as well as numerous representatives of public, political, cultural and sporting life Pozarevac.

Sutanovac his “kumčetu” was known by the name “Kosmaj,” the head of the National Theatre Bob Đurović foal given the name of a mythical “Šišiga,” Director of Tourism Organization Dejan Savic her foal was named after the legendary wizard “Merlin” . The only man at the event, Natasha Savic, madenula foal is the name of “Apollo”. Kum “host” was Dragan Miskovic, a car mechanic from purple, which is named dvogocu “Merak”.

After cutting the mane, men are enrolled in “poreklopisnu book” Pozarevac stud, and then get a gift for an art image featuring horsemanship and a gilded horseshoe.

From the first baptismal foals, organized 12th May 2006. year to date has received the names of 36 foals. In the stables, “Milan” grown more than 60 thoroughbred horses, like the famous stallion Farkad, originating from the UAE who arrived in a horse farm Pozarevac rasnosti to raise its head.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter