Почетак » Актуелно » О Граду
 

Традиционално именовање ждребади у Љубичеву The traditional naming foals in Ljubicevo

У Ергели „Љубичево“ одржана је традиционална манифестација јединствена у Србији – представљање и давање имена двогоцима, будућим узданицама ергеле, у народу популарно названа „крштење ждребади“, која је организована седми пут. Међу кумовима су били Драган Шутановац министар одбране, Божидар Ђуровић директор Народног позоришта Београд, Наташа Савић, директорка предузећа РИО из Костолца, Дејан Савић, директор Туристичке организације Пожаревац, и Драган Мишковић, аутомеханичар из Љубичева, као и бројни представници јавног, политичког, културног и спортског живота Пожаревца.

Министар Шутановац свом „кумчету“ наденуо је име „Космај“, први човек Народног позоришта Боба Ђуровић ждребету дао митско име „Шишига“, директор Туристичке организације Дејан Савић своје ждребе назвао је по легендарном чаробњаку „Мерлину“. Једина кума на манифестацији, Наташа Савић, маденула је ждребету име „Аполон“. Кум „домаћин“ био је Драган Мишковић, аутомеханичар из Љубичева, који је двогоцу дао име „Мерак“.

Након одсецања гриве, кумови су се уписали у „пореклописну књигу“ пожаревачке ергеле, а потом на поклон добили по једну уметничку слику са мотивима коњарства и по једну позлаћену потковицу.

Од првог крштавања ждребади, организованог 12. маја 2006. године, до данас је имена добило укупно 36 ждребета. У шталама „Љубичева“ узгајају више од 60 расних коња, међу којима је најпознатији пастув Фаркад, пореклом из Уједињених Арапских Емирата који је у пожаревачку ергелу пристигао ради подизања расности њених грла.

In Stud “Ljubicevo” held the traditional event unique in Serbia – the presentation and naming dvogocima, future stud hope, the people generally known as “baptism of foals,” which was organized for the seventh time. Among the godfathers were Defense Minister Dragan Sutanovac, Bozidar Djurovic director of the National Theatre, Belgrade, Natasha Savic, director of the company from RIO Costal, Dejan Savic, director of the Tourist Organization of Pozarevac, and Dragan Miskovic, a car mechanic from purple , as well as numerous representatives of public, political, cultural and sporting life Pozarevac.

Sutanovac his “kumčetu” was known by the name “Kosmaj,” the head of the National Theatre Bob Đurović foal given the name of a mythical “Šišiga,” Director of Tourism Organization Dejan Savic her foal was named after the legendary wizard “Merlin” . The only man at the event, Natasha Savic, madenula foal is the name of “Apollo”. Kum “host” was Dragan Miskovic, a car mechanic from purple, which is named dvogocu “Merak”.

After cutting the mane, men are enrolled in “poreklopisnu book” Pozarevac stud, and then get a gift for an art image featuring horsemanship and a gilded horseshoe.

From the first baptismal foals, organized 12th May 2006. year to date has received the names of 36 foals. In the stables, “Milan” grown more than 60 thoroughbred horses, like the famous stallion Farkad, originating from the UAE who arrived in a horse farm Pozarevac rasnosti to raise its head.

Подели са другима: Facebook Twitter