Почетак » Обавештења » О Граду
 

Трећи сабор пољопривредникаThird Council of farmers

Позива вас, Аграрни фонд за развој пољопривреде Града Пожаревца, на Трећи Сабор пољопривредника, дана 25. децембра 2012. године у великој сали Центра за културу у Пожаревцу, са почетком у 12:00 часова

Agrarian Fund for Agricultural Development of the City of Pozarevac invites you on the Third Parliament of farmers on 25 December 2012. The great hall of the Cultural Centre in Pozarevac, starting at 12:00 am