Почетак » Актуелно » О Граду
 

The forum “Human trafficking and domestic violence”Трибина “Трговина Људима и насиље у породици”

The Culture Center of Pozarevac presented a discussion on topic about “Human trafficking and domestic violence” on the occasion of signing the Protocol on cross-sectoral cooperation in the protection of victims of domestic violence in the city of Pozarevac.

Film “Sisters” is shown, directed by Vladimir Paskaljevic and produced by Bojana Maljević, which is the touching story about girls, victims of trafficking. Discussion was attended by (among others) Miodrag Milosavljevic – Mayor of Pozarevac and Miomir Ilic – President of the Assembly, with representatives of local government, then Dejan Radenkovic – Police Department Chief of Pozarevac and associates, and representatives of all institutions that have signed the Protocol on cross-sectoral cooperation and others whose jurisdiction of the suppression of all the negative phenomena that compromise the safety of people and the overall stability of society. Among other eminent experts in this field, in the discussion was participated Mitar Đurašković – national coordinator for fight against human trafficking and Vesna Stanojevic – coordinator of counseling victims of violence.У Центру за културу Пожаревац, поводом потписаног Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на територији града Пожаревца, одржана је трибина на тему “Трговина људима и насиље у породици”.

Приказан је филм „Сестре“, режисера Владимира Паскаљевића, у продукцији Бојане Маљевић, који представља потресну причу о девојкама, жртвама трговине људима. Трибини су, поред осталих, присуствовали Миодраг Милосављевић градоначелник Пожаревца и Миомир Илић председник Скупштине града, са представницима локалне самоуправе, затим Дејан Раденковић начелник Полицијске управе Пожаревац са сарадницима, као и представници свих установа које су потписале Протокол о међуресорској сарадњи и других у чијој је надлежности сузбијање свих негативних појава које угрожавају безбедност људи и укупну стабилност друштва. Поред еминентних стручњака у овој области, говорили су Митар Ђурашковић национални координатор за борбу против трговине људима и Весна Станојевић координатор Саветовалишта жртава у породици.

Подели са другима: Facebook Twitter