Почетак » Актуелно » О Граду
 

Уговори о стипендирању младих ПожаревљанаContracts for scholarships for young citizens

Град стипендира 50 студената

У име града Пожаревца, градоначелник Миомир Илић потписао је уговоре о стипендирању успешних студената. Наиме, у овој школској години, град Пожаревац ће финансијски подржати 50 студената. То је одлучено после завршеног конкурса за доделу стипендија. Месечни износ стипендије је 10 хиљада динара и односни се на период од 1. октобра 2014. до 30. јуна 2015. студентима ће овај износ бити уплаћен и за септембар 2015. године.

Потписивање уговора

Потписивање уговора

Право на стипендију стекли су кандидати који су постигли просечну оцену најмање 7,50 редовно су уписани у текућој школској години а њихово школовање се финансира из републичког буџета.Тако је додељено  45 стипендија за  први степен високог образовања и пет стипедија за други и трећи степен високог образовања.

Пре свечаног чина самог потписивања уговора, градоначелник Илић је студентима пожелео успех у даљем току образовања и изразио наду да ће се, кад успешно окончају студије, вратити у свој град и допринети његовом даљем развоју. Честитајући на успеху младим пожареваљанима, Весна Пејић, члан Градског већа задужена за образовање је рекла да ће њихови резултати допринети будућности Пожаревца.

City of scholarships to 50 students

On behalf of Pozarevac, Mayor Miomir Ilic signed a scholarship contracts successful students. Specifically, in this school year, the city of Pozarevac will fund 50 students. This was decided after the completion of the competition for scholarships. The monthly amount of the scholarship is 10 thousand and relate to the period from 1 October 2014 to 30 June 2015, students will this amount be paid in September of 2015.

Потписивање уговора

The right to acquire scholarship candidates who have achieved a minimum average grade of 7.50 were regularly enrolled in the current school year and their education is financed from the state of budget. Thus was awarded 45 scholarships for the first higher education degree and five scholarship for second and third degree higher education.

Before the ceremonial signing of the contract, the mayor Ilic students wished success in further education, and expressed the hope that, when the successful end of the study, to return to their city and contribute to its further development. Congratulating the success of young citizens of Pozarevac, Vesna Pejic, a member of the City Council for Education said that their results contribute to the future of Pozarevac.

Подели са другима: Facebook Twitter