Почетак » Обавештења
 

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2023. годину

Локална пореска администрација Града Пожаревца обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2023. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2023. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

Поводом тога, Одељење локалне пореске администрације це радити у суботу, 12. августа 2023. у периоду од 8 – 12 сати.