Početak » Obaveštenja
 

Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu

Lokalna poreska administracija Grada Požarevca obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. avgust 2023. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Povodom toga, Odeljenje lokalne poreske administracije ce raditi u subotu, 12. avgusta 2023. u periodu od 8 – 12 sati.