Почетак » Обавештења » О Граду
 

Бесплатни услужни сервис грађанаFree call center

Услужни сервис грађана је бесплатни информативни сервис путем којег грађани могу сазнати информације о:

  • Потребној документацији за подношење свих захтева, уверења итд.
  • Све информације о локалној самоуправи, јавним предузећима, дирекцијама и установама у локалној заједници, укључујући радно време и бројеве телефона.

На овај начин избегавају се непотребна чекања у редовима, добија се благовремено, адекватно, љубазно и професионално информисање и олакшава се комуникација са јавним предузећима, дирекцијама, установама и локалном влашћу.

Телефон: 0800 111 012 (опција 1 из фиксне мреже)

Радно време оператера је од 08:00 до 16:00 часова.

Позив је бесплатан.A public service is a free information service for citizens to find information about:

  • Necessary documentation for submission of requests , certificates  etc. .
  • All information about the local government , public enterprises , departments and agencies in the local community , including business hours and phone numbers.

In this way avoids unnecessary waiting in lines, the timely , proper , polite and professional information and facilitates communication with public companies, departments , agencies and local authorities .

Phone: 0800 111 012 (option 1 from a landline)

Office Hours operator is 08:00 to 16:00.

The call is free .

Подели са другима: Facebook Twitter