‘Мониторинг’

Извештај о концентрацији полена у ваздуху

Извештај о концентрацији полена у ваздуху Пожаревца и околине удаљености до 25 км У периоду од 03. до 05. априла 2018. год. у ваздуху су детектоване средње концентрације полена амброзије, као и ниске концентрације полена пелина, штирева, трава и коприве. ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОД...

Квалитет воде за пиће са јавних чесми

Квалитет воде за пиће са јавних чесми на територији града Пожаревца  Квалитет воде за пиће са јавних чесми - фебруар 2018. године.  Квалитет воде за пиће са јавних чесми - мај 2017. године.  Квалитет воде за пиће са јавних чесми - MAJ 2014 ...

Преглед мерних места и количина загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу

2017. Пожаревац  Пожаревац: јануар - мај 2017 2016. Пожаревац  Пожаревац: Јул 2014. - Мај 2016.  Костолац: Јул 2014. - Децембар 2015. 2014 . Пожаревац:  Преглед мерних места и количина загађујућих материја - јун 2014.  Преглед мерних места и количина загађујућих материја - април...

Програм контроле комуналне буке у Пожаревцу и Костолцу

2016. godina  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - август 2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - јул 2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - јун  2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - април 2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - март 2016  Измерене вредности...

Извештај о загађености земљишта

Програм испитивања загађености земљишта на територији Пожаревца се спроводи на основу Уговора (Број: 404-599/09-03, односно ИИ-3 број: 5495/5 од 30. октобра 2009. године), закљученог између Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца и Градског завода за јавно здравље, Београд. Законске основе успостављеног Програма испитивања...

Програм праћења стања квалитета ваздуха у Пожаревцу за 2013. годину

Доношење Програма праћења квалитета ваздуха за 2013. годину потребно је ради одржавања континуитета у успостављеном систематском мерењу загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу, које је почело децембра 2009. године. Континуитет у мониторингу квалитета ваздуха неопходан је за формирање оцене утицаја загађеног ваздуха на здравље...