‘Мониторинг’

Извештај о концентрацији полена у ваздуху

Извештај о концентрацији полена у ваздуху Пожаревца и околине удаљености до 25 км У периоду од 9. до 12. августа 2018. године у ваздуху су детектоване средње до високе концентрације полена амброзије и коприве, као и ниске концентрације полена пелина, конопље, штира, боквице и...

Квалитет воде за пиће са јавних чесми

Квалитет воде за пиће са јавних чесми - јун 2021. године Квалитет воде за пиће са јавних чесми - новембар 2020. године Квалитет воде за пиће са јавних чесми - август 2020. године Квалитет воде за пиће са јавних...

Преглед мерних места и количина загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу

Извештај: април 2022 Извештај: март 2022 Извештај: фебруар 2022 Извештај: јануар 2022  Извештај за октобар 2021.  Извештај за септембар 2021.  Извештај за август 2021.  Извештај за јул 2021. ...

Програм контроле комуналне буке у Пожаревцу и Костолцу

2022. година Извештај о мерењу буке - април 2022. Извештај о мерењу буке - март 2022. Извештај о мерењу буке - фебруар 2022. Извештај о мерењу буке - јануар 2022. 2016. година  Измерене вредности интезитета...

Извештај о загађености земљишта

Програм испитивања загађености земљишта на територији Пожаревца се спроводи на основу Уговора (Број: 404-599/09-03, односно ИИ-3 број: 5495/5 од 30. октобра 2009. године), закљученог између Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца и Градског завода за јавно здравље, Београд. Законске основе успостављеног Програма испитивања...

Програм праћења стања квалитета ваздуха у Пожаревцу за 2013. годину

Доношење Програма праћења квалитета ваздуха за 2013. годину потребно је ради одржавања континуитета у успостављеном систематском мерењу загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу, које је почело децембра 2009. године. Континуитет у мониторингу квалитета ваздуха неопходан је за формирање оцене утицаја загађеног ваздуха на здравље...