‘Мониторинг’

Извештај о концентрацији полена у ваздуху

Извештај о концентрацији полена у ваздуху Пожаревца и околине удаљености до 25 км У периоду од 9. до 12. августа 2018. године у ваздуху су детектоване средње до високе концентрације полена амброзије и коприве, као и ниске концентрације полена пелина, конопље, штира, боквице и...

Квалитет воде за пиће са јавних чесми

Квалитет воде за пиће са јавних чесми - август 2020. године Квалитет воде за пиће са јавних чесми - мај 2020. године Квалитет воде за пиће са јавних чесми - фебруар 2020. године  Квалитет воде за пиће са јавних...

Преглед мерних места и количина загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу

2021. Пожаревац Извештај за март 2021. Извештај за фебруар 2021. Извештај за јануар 2021. 2020. Пожаревац Извештај за децембар 2020. Извештај за новембар 2020. Извештај за октобар 2020. Извештај за септембар 2020. Извештај за август 2020. ...

Програм контроле комуналне буке у Пожаревцу и Костолцу

2016. godina  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - август 2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - јул 2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - јун  2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - април 2016  Измерене вредности интезитета звука у dB(A) - март 2016  Измерене вредности...

Извештај о загађености земљишта

Програм испитивања загађености земљишта на територији Пожаревца се спроводи на основу Уговора (Број: 404-599/09-03, односно ИИ-3 број: 5495/5 од 30. октобра 2009. године), закљученог између Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца и Градског завода за јавно здравље, Београд. Законске основе успостављеног Програма испитивања...

Програм праћења стања квалитета ваздуха у Пожаревцу за 2013. годинуProgram monitoring of air quality in Pozarevac in 2013

Доношење Програма праћења квалитета ваздуха за 2013. годину потребно је ради одржавања континуитета у успостављеном систематском мерењу загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу, које је почело децембра 2009. године. Континуитет у мониторингу квалитета ваздуха неопходан је за формирање оцене утицаја загађеног ваздуха на здравље...