Početak » Aktuelno
 

Završen tretman vodoizvorišta „Lovac“ i „Mlava“

Obaveštavaju se korisnici da je završen, tretman vodoizvorišta „Lovac“ i „Mlava“ i pripadajućih vodovodnih mreža , kao i da voda može da se koristi za sve sanitarno-higijenske potrebe, po preporuci Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Do dobijanju rezultata analiza vode V-obima, a kojom bi se obuhvatili svi parametri koji određuju zdravstvenu bezbednost vode , kao i 3 uzastopna uzoraka A-obima vodu ne koristiti za piće i pripremanje hrane.

Raspored cisterni ostaje prema objavljenom rasporedu.