Početak » Aktuelno » O Gradu » Projekat "Upravljanje imovinom - korist za sve"
 

Završna konferencija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve“ The final conference of the project „Asset Management – for the benefit of all“

Završna konferencija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve“ održana je u svečanoj  sali Gradskog zdanja uz prisustvo funkcionera lokalne samouprave grada Požarevca, predstavnika susednih opština i Braničevskog upravnog okruga kao i menadžerka Programa iz Delegacije EU Danka Bogetić i Aleksandar Marinković iz SKGO. Predstavljeni su rezultati projekta „Upravljanje  imovinom – korist za sve“ realizovanog u okviru programa „ Exchange 4“ Evropske unije koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Predstavljeni rezultati projekta „Upravljanje imovinom–korist za sve”

Predstavljeni rezultati projekta „Upravljanje imovinom–korist za sve”

Pored Požarevca u projekat su bile uključene i opštine: Velika Plana, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi, Golubac, Kučevo i Žagubica. Cilj je stvaranje preduslova za brži lokalni ekonomski razvoj i uspostavljanje efikasnijeg načina upravljanja gradskom i opštinskom imovinom.           Realizacija projekta počela je u februaru prošle godine i ovih dana se završava. Uspostavljena je  jedinstvena baza podataka o popisanoj imovini u javnoj svojini za grad Požarevac i šest partnera u projektu.

-Postojanje baze podataka celokupne javne svojine (građevinske parcele, stambeni i poslovni objekti, ulice, trgovi, parkovi, nekategorisani i kategorisani putevi) omogućavaju efikasnije funckionisanje lokalnih samouprava, objašnjava Danijela Tufegdžić, menadžer projekta.

-Grad Požarevac i ostale opštine-partneri tako su ojačale  kapacitete za upravljanje svojom  imovinom, ali su i stvoreni  uslovi  za učestvovanje u novim projektima, rekao je gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić izrazivši  zadovoljstvo što je projekat realizovan u predviđenom roku od godinu dana.

Danka Bogetić, predstavnik Delegacije Evropske unije i menadžer programa „Exchange 4“, pohvalila je učesnike projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve“ na naporu koji su u proteklom periodu učinili kako bi se došlo do potpune evidencije javne svojine lokalnih samouprava. Ona je istakla da je budžet za projekat „Upravljanje imovinom – korist za sve“ iznosio 219.147 evra, a da je Evropska unija kroz četiri programa „ Exchange „ donirala preko 23 miliona evra.“

Predstavljeni rezultati projekta „Upravljanje imovinom–korist za sve”

Predstavljeni rezultati projekta „Upravljanje imovinom–korist za sve”

-Od 2011. godine, kada je donet Zakon o javnoj svojini, tek 10 odsto od ukupnog  broja nepokretnosti u Srbiji  je u jedinstvenoj bazi podataka, rekla je Danka Bogetić i dodala da je EU sa preko 1,5 miliona evra investirala u 13 projekata iz oblasti upravljanja imovinom u kojima učestvuje 37 lokalnih samouprava. Prema njenim rečima ova podrška ima za cilj da doprinese povećanju lokalnih prihoda, smanjenju troškova, boljoj održivosti i transparentnosti u upravljanju javnom svojinom kao i da obezbedi bolju investiciono – poslovnu klimu i poveća konkurentnost.

The final conference of the project „Asset Management – for the benefit of all“ was held in the conference hall of City buildings in the presence of local government Pozarevac, representatives of neighboring municipalities and Braničevski administrative district. Presented the results of the „Asset Management – for the benefit of all“ realized within the European Union „Exchange 4“ implemented by the Standing Conference of Towns and Municipalities.

Predstavljeni rezultati projekta „Upravljanje imovinom–korist za sve”

Predstavljeni rezultati projekta „Upravljanje imovinom–korist za sve”

In addition Pozarevac in the project were involved and municipalities Velika Plana, Veliko Gradiste, Petrovac, Zrenjanin, Kučevo and Žagubica. The goal is to create the preconditions for faster local economic development and establishing a more efficient way of managing urban and municipal property. Implementation of the project started in February last year and these days it ends. A single database of enumerated assets in public ownership in Pozarevac and six partners in the project.

The existence of the entire database of public property (building lots, residential and commercial buildings, streets, squares, parks, unclassified and classified roads) allow efficient functioning of the local government, explains Daniela Tufegdžić, project manager.

-City Of Pozarevac and other municipalities also have strengthened capacity to manage its assets, but also created the conditions for participation in new projects, said the mayor of Pozarevac Miomir Ilic, expressing satisfaction that the project completed within the stipulated period of one year.

Danka Bogetić, the Delegation of the European Union and the manager of the „Exchange 4“, commended the participants of the „Asset Management – for the benefit of all“ on the effort they have made in the past in order to come to a complete record of public ownership of local governments. She pointed out that the budget for the project „Asset Management – for the benefit of all“ amounted to 219 147 euros, and that the European Union through four programs „Exchange“ has donated over 23 million euros. „

Predstavljeni rezultati projekta „Upravljanje imovinom–korist za sve”

Predstavljeni rezultati projekta „Upravljanje imovinom–korist za sve”

-Since 2011, when it passed the law on public property, only 10 percent of the total number of real estate in Serbia is in the database, said Danka Bogetić and added that the EU with over 1.5 million invested in 13 projects in the field of asset management involving 37 local governments. According to her, this support is intended to contribute to an increase in local revenues, lower costs, improved sustainability and transparency in the management of public property and to provide a better investment – business climate and increase competitiveness.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter