Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Poseta vodoizvorištu „Ključ“

Požarevačko vodoizvorište „Ključ“ posetio je gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić sa saradnicima a povod je bila činjenica da je Vodovod okončao revitalizaciju infiltracionih bazena na ovom izvorištu pijaće vode. Ovo će omogućiti stabilniji rad kapaciteta koji su trenutno ključni za isporuku zdrave vode za piće. Najavljena su značajna ulaganja narednih godine u otvaranje novih kapaciteta i širenje mreže.

vodoizvoriste_1

Ulaganja u zamenu filterskog sloja peska na 6 bazena iznosila su oko 13 miliona dinara. Bazeni su bitni jer se do njih doprema voda viskog kvaliteta iz priobalja Velike Morave i meša sa vodom iz bunara na izvorištu. Bazeni su izgrađeni 2006. godine kada se Požarevac suočio sa drastičnim pogoršanjem kvaliteta vode za piće usled prodora nitrata iz okolnih sela i radi   kontinuiranog smanjenja nivoa podzemnih voda za šta u gradskoj upravi smatraju da je posledica nekontrolisane eksploatacije šljunka u okolini.

Izvođač radova na revitalizaciji bazena bilo je preduzeće „Branko Moravac“.

U toku je monitoring izvršenih radova, a svi bazeni su pušteni u funkciju.

Obraćajući se javnosti na vodoizvorištu, direktor Vodovoda Saša Valjarević rekao je da su ulaganja u vodosnabdevanje ove godine iz budžeta iznosila oko 182 miliona dinara. Oko 18 miliona dinara planirano je za izradu glavnog projekta za izgradnju fabrike vode na Ključu, čime bi trebalo da se omogući veća eksploatacija koja je sada ograničena na 220 litara u sekundi.

-U ovoj godini neće biti problema sa vodosnabdevanjem. Imamo dovoljne količine i  naša voda je među vodećim u Srbiji po kvalitetu. Ulaganja su neophodna jer su nam potrebne mnogo veće količine za dalji razvoj grada i snabdevenost svih okolnih sela, rekao je Valjarević.

Gradonačelnik Miomir Ilić ističe da je grad kod nadležnog ministarstva obezbedio da se produže rokovi za eksploataciju šljunka u zoni oko vodoizvoršta, kao i da se pripremaju odgovarajuće odluke kojima će se zabraniti eksploatacija šljunka u rečnom koritu i u branjenom području u blizini izvorišta. Što se tiče neispravne vode za piće u seoskim bunarima oko Požarevca, Ilić kaže da to pitanje grad pokušava da reši u nekoliko pravaca: kroz kapitalne investicije širenjem vodovodne mreže zajedno sa TE KO Kostolac u selima oko kopova, daljom izgradnjom fekalnih kolektora i mreže fekalne kanalizacije ka selima Lučica, Prugovo i Poljana revitalizacijom izvorišta sa koga se Bradarcu i Maljurevcu isporučuje tehnička voda i ulaganjima u buduću izgradnju izvorišta Jagodica u Kostolcu koje će, zajedno sa fabrikom vode na Ključu, omogućiti širenje mreže ka svim naseljima oko Požarevca.

vodoizvoriste_2

Podeli sa drugima: Facebook Twitter