Početak » Aktuelno » Obaveštenja
 

1. mart – SVETSKI DAN CIVILNE ZAŠTITE

Obeležavanje 1. marta kao svetskog dana civilne zaštite, ustanovljeno je 1990. godine Odlukom Generalne skupštine međunarodne organizacije civilne zaštite. Ova organizacija sa sedištem u Ženevi ima za cilj da doprinosi uspostavljanju odgovarajućih struktura civilne zaštite u svim državama članicama.

U susret danu kada se  obeležava svetski dan civilne zaštite, dan kada želimo da utičemo na podizanje svesti o značaju pripremljenosti građana i njihovom poznavanju zaštite i bezbdnosti u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Iskustvo iz proteklih godina nam govori da pored preventivnih mera koje čini grad Požarevac, moramo se spremiti i na adekvatan odgovor na rizike i pretnje koje donose vanredne situacije u budućnosti.

Grad Požarevac čvrsto stoji na stanovištu da da svoj doprinos na jačanju sistema zaštite i spasavanja i ulozi civilne zaštite kako bi se uspostavio efikasniji odgovor na sve rizike i pretnje koji nas okružuju.

Grad će u svom domenu učestvati u formiranju  jedinica civilne zaštite, ne samo zbog ispunjenja zakonske obaveze nego i zbog realne potrebe, u cilju stvaranja jedinstvenog sistema snaga zaštite i spasavanja i davanju doprinosa efiksanijeg odgovora države i društva na rizike koji nas okružuju. 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter