Почетак » Актуелно » О Граду
 

50 година Галерије Милене Павловић Барилли50 years – the Gallery of Milena Pavlovic Barilli

Галерија Милене Павловић Барилли у Пожаревцу током 2012. године прославља пет деценија постојања а посебно је обележено отварање ове културне установе прворазредног значаја.

Госте је најпре поздравио директор Радослав Станојевић а о 50 година Галерије говорио је историчар Мирољуб Манојловић.

У име града Пожаревца, присутне је поздравио градоначелник Миомир Илић који је и председник Организационог одбора прославе јубилеја. Он је у свом обраћању Галерији пожелео пуно успеха у даљем раду и рекао: -Пожаревац се поноси Миленом – њеним сликама и песничким талентом, која је себе на најбољи начин уградила у нашу и светску уметност. Град Пожаревац, као оснивач Фондације Милене Павловић Барили, препознао је вредност и значај ове установе па је прихватио обавезу да јој даље помаже у одржавању њених делатност, рекао је градоначелник Илић.

За посебан допринос раду ове институције поводом јубилеја додељена су признања. Златне плакете добили су град Пожаревац и академик Миодраг Б. Протић а сребрне Јелица Милојковић музејски саветник, доктор Мирољуб Манојловић и Мирослав Арсић академски сликар.

Други део прославе планиран је за 5. новембар, Миленин рођендан, када ће, поред осталог, бити представљена репрезентативна монографија о Галерији и збирка песама Милене Павловић Барилли.Gallery of Milena Pavlovic Barilli in Pozarevac during the 2012th celebrates five decades of existence and is particularly marked by the opening of the cultural institutions of primary importance.

The guests were first welcomed by Director Radoslav Stanojevic and about 50 years told the historian Miroljub Manojlovic.

On behalf of Pozarevac, attendees were greeted by Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, who is also chairman of the Organizing Committee of the celebration. In his address to the gallery wished good luck in their future work and said

-Pozarevac is proud of Milena – her paintings and poetic talent, which is itself the best way to be incorporated into our world and the arts. City Pozarevac, as the founder of the Foundation of Milena Pavlovic Barili, recognized the value and importance of this institution and accepted the responsibility to help her continue to maintain its activity, said the mayor of Pozarevac Miomir Ilic.

For a special contribution to the jubilee of the institution were awarded prizes. Gold medallions were given to the city Pozarevac and academician Miodrag B. Protic and silver Jelica Milojkovic museum consultant, doctor Miroljub Manojlovic and Miroslav Arsic painter.

 

The second part of the celebration is planned for 5 November, Milena’s birthday, when, among other things, to be presented to a representative monograph on the gallery and a collection of poems by Milena Pavlovic Barilli.

Подели са другима: Facebook Twitter