Javne nabavke

 
 
Naziv Skela u Brežanu
Broj JN OP 8/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 12.mar.2020 do 10č 00m
Zatvorena
Datum objave 11.feb.2020
Dokumentacija
Napomene