Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije
Broj 12/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 07.maj.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 20.feb.2020
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->