Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Izvođenje radova na rehabilitaciji pristupnog puta do reciklažnog centra u Požarevcu, izgradnji saobraćajnih površina na istom, kao i radova na priključku na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
Broj JN OP 21/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 08.maj.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 06.apr.2020
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->