Јавне набавке

 
 
Назив Развијање компјутерског софтвера-географско информационог система са услугом обуке за коришћење - Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту“
Број 32/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 03.јул.2020 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 03.јун.2020
Документација
Напомене