Јавне набавке

 
 
Назив ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРУ ПО МОДЕЛУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
Број ЈН ОП 37/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 20.авг.2020 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 18.јун.2020
Документација
Напомене