Јавне набавке

 
 
Назив Стручне услуге за реализацију пројекта "Постизање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"
Број ЈН МВ 25/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 21.јул.2020 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 06.јул.2020
Документација
Напомене