Javne nabavke

 
 
Naziv Stručne usluge za realizaciju projekta "Postizanje inkluzivnog socio ekonomskog razvoja kroz podsticanje preduzetništva i zapošljavanje Roma"
Broj JN MV 25/2020
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 21.jul.2020 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 06.jul.2020
Dokumentacija
Napomene