Јавне набавке

 
 
Назив Реконструкција водоводне мреже и фекалне канализације поред кафане „Чикош“ у Пожаревцу, по партијама
Број ЈН ОП 44/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 21.авг.2020 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 22.јул.2020
Документација
Напомене