Јавне набавке

 
 
Назив Израда урбанистичког пројекта за потребе просторног уређења терена и изградњу спортских објеката на кп. бр. 2237/1 КО Пожаревац
Број 45/2020
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 24.авг.2020 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 24.јул.2020
Документација
Напомене