Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. 2/2014)
Skupština grada Požarevca
07.apr.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 9/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
04.apr.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 11/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
24.mar.2014 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 12/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
24.mar.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 10/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
17.mar.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2014)
Skupština grada Požarevca
14.mar.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 5/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
12.mar.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2014)
Gradonačelnik grada Požarevca
06.mar.2014 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2013)
Gradska uprava grada Požarevca
06.mar.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 9/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
05.mar.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2014)
Skupština grada Požarevca
03.mar.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2014)
Gradonačelnik grada Požarevca
28.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
27.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 8/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
26.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
25.feb.2014 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
25.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 7/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
24.feb.2014 do 14č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
24.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 5/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
18.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2014)
Skupština grada Požarevca
18.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2014)
Gradonačelnik grada Požarevca
12.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2014)
Skupština grada Požarevca
12.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
07.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
07.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
04.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
03.feb.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JNVV 8/2013)
Gradska uprava grada Požarevca
26.dec.2013 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 49/2013)
Gradska uprava grada Požarevca
18.dec.2013 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 47/2013)
Gradska uprava grada Požarevca
13.dec.2013 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 46/2013)
Gradska uprava grada Požarevca
13.dec.2013 do 00č
Zatvorena
Print and PDF