Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. 28/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
30.jul.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 26/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
16.jul.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 27/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
16.jul.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 16/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
10.jul.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 25/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
08.jul.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 24/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
02.jul.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 15/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
27.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 23/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
20.jun.2014 do 00č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 8/2014)
Gradonačelnik grada Požarevca
19.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 22/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
19.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 21/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
18.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 13/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
16.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 14/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
16.jun.2014 do 00č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 20/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
13.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 12/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
12.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 11/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
11.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 7/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
05.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 19/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
02.jun.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 10/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
30.maj.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 18/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
26.maj.2014 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 17/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
26.maj.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 13/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
23.maj.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 16/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
08.maj.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2014)
Gradonačelnik grada Požarevca
07.maj.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 15/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
24.apr.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 5/2014)
Gradonačelnik grada Požarevca
24.apr.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2014)
Gradonačelnik grada Požarevca
23.apr.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 14/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
22.apr.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 8/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
17.apr.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
11.apr.2014 do 12č
Zatvorena
Print and PDF