Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. 1/2015)
Skupština grada Požarevca
01.jan.1970 do 00č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2015)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 00č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 9/2014)
Gradonačelnik grada Požarevca
01.jan.1970 do 00č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 00č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 14/2013)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 00č
Zatvorena
Print and PDF