Početak » O Gradu
 

Agrarni fondAgrarian fund

 Manifestacije

 Obaveštenja

 Galerija slika

 Kontakt

Agrarni fond za razvoj poljoprivrede grada Požarevca osnovan je Odlukom o osnivanju Agrarnog fonda dana 17.10.2003. godine, u cilju stvaranja uslova za podsticanje, očuvanje, unapređenje i razvoj poljoprivrede na teritoriji Grada Požarevca.

Agrarni Fond obavlja sledeće poslove i zadatke:

Delatnost fonda je pre svega obezbeđenje finansijskih sredstava koja se direktno, putem dugoročnih i kratkoročnih kredita, ulažu u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Zahvaljujući njima, omogućen je delu poljoprivrednih proizvođača brži i efikasniji rad u sprovođenju planova poljoprivredne proizvodnje.

Do sada je raspoređeno oko 500 kratkoročnih kredita registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, a od 2011. godine sredstava su opredeljena i za dugoročno kreditiranje u saradnji sa poslovnim bankama i Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Takođe, fond je počeo i sa subvencijama stočarima na području grada Požarevca, a u planu fonda za 2012. godinu je da se bespovratna sredstva prošire i na ostale oblasti poljoprivrede.

Sredstva Agrarnog Fonda koriste se za:

– uvođenje i razvoj novih tehnologija u biljnoj i stočarskoj proizvodnji;

– proizvodnju voćno-loznog sadnog materijala sa osiguranim plasmanom;

– razvoj novih tehnologija u povrtarskoj proizvodnji;

– podsticanje proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane;

– edukacija zemljoradnika iz oblasti biljne i stočne proizvodnje;

– podsticanje izvoznih programa poljoprivredne proizvodnje;

– revitalizaciju sela;

– izgradnju sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta;

– za kupovinu traktora i poljoprivredne mehanizacije;

– nabavku priplodnog i tovnog materijala u stočarstvu u

– druge namene od bitnog značaja za razvoj poljoprivrede.


 Events

 Announcements

 Image Gallery

 Contact

Agricultural Fund for Agricultural Development of Pozarevac established by the Decision on the establishment of the Agrarian Fund on 17.10.2003. , in order to create conditions to promote, preserve and promote agricultural development in the City of Pozarevac.

Agrarian Fund performs the following functions:

The activity of the fund is primarily providing financial resources to engage directly, through long and short term loans, invest in primary agricultural production. Thus enabled faster and more efficient work in implementing the plans of agricultural production.

So far deployed about 500 short-term loans registered agricultural producers, and from 2011 the funds are committed for the long-term loans in cooperation with commercial banks and the Ministry of Agriculture, Trade, Forestry and Water Management. Also, the fund began with subsidies and farmers in the town of Pozarevac, and the plan for fund for 2012. year that the grant extended to other areas of agriculture.

Agrarian Fund Funds are used to:

– The introduction and development of new technologies in crop and livestock production;

– Production of fruit-grape seedlings with secured placement;

– Development of new technologies in vegetable production;

– Encouraging the production of safe food;

– Education of farmers in the area of ​​crop and livestock production;

– Promotion of export of agricultural production;

– Revitalization of the village;

– Construction of a drainage system and irrigation of agricultural land;

– The purchas
e of tractors and agricultural machinery;

– The purchase of breeding and fattening of cattle materials in

– Other purposes essential to agriculture.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter