Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Akcenti sa Skupštine grada PožarevcaHighlights from the Assembly of the City of Pozarevac

Na sednici Skupštine grada Požarevca, poslednjoj u ovoj godini, kojom je predsedavao Žarko Pivac, izdvojilo se nekoliko posebnih akcenata u okolnostima kada je budžet za narednu godinu usvojen mamltene jednoglsno jer su za njega glasali odbornici vladajućih ali i opozicionih stranaka u aktuelnom rasporedu partijskih snaga lokalne samouprave što bi se moglo protumačiti kao nadanje svih da će se naći u novoj vlasti čije je konstituisanje najavljeno do kraja tekućeg meseca. Gradonačelnik Miomir Ilić je istakao da je prilikom izrade budžeta poštovan Zakon o budžetskom sistemu, te da je budžet realan i u prihodnom i u rashodnom delu.

– U prihodnom delu budžet iznosi oko 2,4 milijarde dinara, rashodni deo je veći za oko 460 miliona dinara i biće pokriven prenetim sredstvima iz 2012. godine, koja su neiskorišćena, ali čiji program ostaje u planu za 2013. godinu. Nemamo potrebe da se zbog toga kreditno zadužujemo, rekao je Ilić i dodao: – U rebalansu budžeta o kome će se najverovatnije raspravljati krajem februara ili početkom marta, uključićemo i naknadu Fonda za zaštitu životne sredine, što je oko 280 miliona dodatnih sredstava koja sada nisu mogla da budu prikazana kao prihod, podsetio je gradonačelnik Ilić.

Rashodni deo je takođe planiran realno, zadovoljni su direktni budžetski korisnici, a u realnim okvirima, prema programima, biće zadovoljna i javna preduzeća. Investicije su budžetom za narednu godinu planirane u iznosu od oko 650 miliona dinara, za GO Kostolac planirano je 139 miliona dinara, od čega 61 milion za investicije, dok je sedam miliona opredeljeno za predstojeće izbore u ovoj Gradskoj opštini. Gradonačelnik je dodao da se tekuće godine planira nastavak započetih investicija kao i da su investicije koje zahtevaju dužu realizaciju planom ugrađene i za 2014. i 2015. godinu. Započete investicije koje će u narednoj godini biti nastavljene su između ostalog: kišni kolektor u Ulici Knez Milošev venac, fekalni kolektori prema naseljima Lučica, Prugovo i Poljana, potisni cevovod Dragovac-Živica, a počinju radovi i na sekundarnoj mreži u Dragovcu.

– Zadržali smo obavezu od 65 miliona za projekat prenamene Nove bolnice, očekujemo finalnu obradu ovog projekta početkom marta kada če ga sredstva biti aktivirana. Za Agrarni fond izdvojeno je 17 miliona, prenet je i 21 miliona iz predhodne godine, a biće utvrđeni detalji kriterijuma za trošenje ovih sredstava. Neke subvencije su, prema preporuci revizora, morale da budu ukinute. Reč je o sredstvima Fonda za stipendiranje, ali će Grad iznaći model za podsticanje ovih mladih uspešnih ljudi, izjavio je Ilić.

Šef Odborničke grupe „Pokrenimo Požarevac“ Veroljub Arsić je rekao da trenutno u Skupštini ne postoji dovoljan broj odbornika vladajuće koalicije koji bi podržali predlog odluke o budžetu za 2013. godinu te da odbornicima SNS nisu želeli da dovedu do privremenog finansiranja i situacije da Grad ne može da funkcioniše prema planu. Mišljenje većine odbornika opozicije koji su u utorak izlazili za skupštinsku govornicu bilo je da budžet nije razvojan već restriktivan te da bi više pažnje trebalo posvetiti razvoju industrije i davanju olakšica potencijalnim investitorima.

Na sednici su usvojeni i programi poslovanja javnih preduzeća u 2013. godini kao i Akcioni plan zapošljavanja za narednu godinu čiji je cilj aktivno uključivanje Grada u podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja izdvojeno je 5,6 miliona dinara što je prema proračunu dovoljno da 25 građana, sa po 224 hiljade dinara, pokrene sopstveni biznis. Sredstva za samozapošljavanje odobravaju se na osnovu zahteva i poslovnog programa, a subvencije su namenjene licima, koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Požarevac.Na sednici Skupštine grada Požarevca, poslednjoj u ovoj godini, kojom je predsedavao Žarko Pivac, izdvojilo se nekoliko posebnih akcenata u okolnostima kada je budžet za narednu godinu usvojen mamltene jednoglsno jer su za njega glasali odbornici vladajućih ali i opozicionih stranaka u aktuelnom rasporedu partijskih snaga lokalne samouprave što bi se moglo protumačiti kao nadanje svih da će se naći u novoj vlasti čije je konstituisanje najavljeno do kraja tekućeg meseca. Gradonačelnik Miomir Ilić je istakao da je prilikom izrade budžeta poštovan Zakon o budžetskom sistemu, te da je budžet realan i u prihodnom i u rashodnom delu.

– U prihodnom delu budžet iznosi oko 2,4 milijarde dinara, rashodni deo je veći za oko 460 miliona dinara i biće pokriven prenetim sredstvima iz 2012. godine, koja su neiskorišćena, ali čiji program ostaje u planu za 2013. godinu. Nemamo potrebe da se zbog toga kreditno zadužujemo, rekao je Ilić i dodao: – U rebalansu budžeta o kome će se najverovatnije raspravljati krajem februara ili početkom marta, uključićemo i naknadu Fonda za zaštitu životne sredine, što je oko 280 miliona dodatnih sredstava koja sada nisu mogla da budu prikazana kao prihod, podsetio je gradonačelnik Ilić.

Rashodni deo je takođe planiran realno, zadovoljni su direktni budžetski korisnici, a u realnim okvirima, prema programima, biće zadovoljna i javna preduzeća. Investicije su budžetom za narednu godinu planirane u iznosu od oko 650 miliona dinara, za GO Kostolac planirano je 139 miliona dinara, od čega 61 milion za investicije, dok je sedam miliona opredeljeno za predstojeće izbore u ovoj Gradskoj opštini. Gradonačelnik je dodao da se tekuće godine planira nastavak započetih investicija kao i da su investicije koje zahtevaju dužu realizaciju planom ugrađene i za 2014. i 2015. godinu. Započete investicije koje će u narednoj godini biti nastavljene su između ostalog: kišni kolektor u Ulici Knez Milošev venac, fekalni kolektori prema naseljima Lučica, Prugovo i Poljana, potisni cevovod Dragovac-Živica, a počinju radovi i na sekundarnoj mreži u Dragovcu.

– Zadržali smo obavezu od 65 miliona za projekat prenamene Nove bolnice, očekujemo finalnu obradu ovog projekta početkom marta kada če ga sredstva biti aktivirana. Za Agrarni fond izdvojeno je 17 miliona, prenet je i 21 miliona iz predhodne godine, a biće utvrđeni detalji kriterijuma za trošenje ovih sredstava. Neke subvencije su, prema preporuci revizora, morale da budu ukinute. Reč je o sredstvima Fonda za stipendiranje, ali će Grad iznaći model za podsticanje ovih mladih uspešnih ljudi, izjavio je Ilić.

Šef Odborničke grupe „Pokrenimo Požarevac“ Veroljub Arsić je rekao da trenutno u Skupštini ne postoji dovoljan broj odbornika vladajuće koalicije koji bi podržali predlog odluke o budžetu za 2013. godinu te da odbornicima SNS nisu želeli da dovedu do privremenog finansiranja i situacije da Grad ne može da funkcioniše prema planu. Mišljenje većine odbornika opozicije koji su u utorak izlazili za skupštinsku govornicu bilo je da budžet nije razvojan već restriktivan te da bi više pažnje trebalo posvetiti razvoju industrije i davanju olakšica potencijalnim investitorima.

Na sednici su usvojeni i programi poslovanja javnih preduzeća u 2013. godini kao i Akcioni plan zapošljavanja za narednu godinu čiji je cilj aktivno uključivanje Grada u podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja izdvojeno je 5,6 miliona dinara što je prema proračunu dovoljno da 25 građana, sa po 224 hiljade dinara, pokrene sopstveni biznis. Sredstva za samozapošljavanje odobravaju se na osnovu zahteva i poslovnog programa, a subvencije su namenjene licima, koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Požarevac.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter