Почетак » Обавештења
 

Акта са 34. седнице Скупштине од 26.5.2020. године

Одлука о давању сагласности на предлог Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији Града Пожаревца

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Пожаревцу чији је оснивач Град Пожаревац

Одлука о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2020. годину

Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања – Ребаланс 1 Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за 2020. годину

Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења субвенција у 2020. години Јавног предузећа „Љубичево“ Пожаревац

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Пожаревац

ПГР 1  ( 707MB )

ПГР 2 ( 143MB )

Подели са другима: Facebook Twitter