Početak » Obaveštenja
 

Akta sa 4. sednice Skupštine od 24.12.2020. godine

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“, Požarevac

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac za 2021. godinu

Rešenje o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za treći kvartal 2020. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2021. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja namenskih sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca JKP „Komunalne službe“ za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za namenska sredstva JP „Toplifikacija“ Požarevac za 2021. godinu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter