Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Ambasador Slovenije u PožarevcuSlovenian Ambassador in Pozarevac

Nastavak privredne saradnje

Povodom obnavljanja privredne saradnje, u svečanoj sali Gradskog zdanja, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, priredio je prijem ambasadora Slovenije Franca Buta i njegovih saradnika. Prijemu su prisustvovali: zamenica gradonačelnika Vukica Vasić, pomoćnik gradonačelnika za investicije Saša Valjarević kao i bivši gradonačelnik Miodrag Milosavljević.

slovenci_saradnja_01

Slovenija je jedna od najvećih investitora u Srbiji u čijim preduzećima radi oko 35 hiljada ljudi. Ambasador Franc But ističe da mnogi slovenački investitori Srbiju smatraju ciljnom destinacijom.

– Moram da napomenem da je zapadni Balkan ostao jedan od prioriteta slovenačke ekonomije zbog čega se nadam da će se ova saradnja nastaviti. Naša ambasada nastojiće da promoviše slovenačke investicije u Srbiji, da iste podržava, ali i da, ukoliko se ukaže prilika, pomogne srpskim investitorima da ulažu u Sloveniju, rekao je između ostalog But.

Gradonačelnik Miomir Ilić, napominje da je otvaranje pogona za proizvodnju elektronskih elemenata od velikog značaja, kako za samu Sloveniju tako i za Požarevac, i očekuje da će se saradnja između ove države i Grada nastaviti. Za njega, ovo je ujedno bila prilika i da se obnove dobrosusedski odnosi započeti za vreme mandata Miodraga Milosavljevića.

– Devedesetih godina, naš grad se mogao pohvaliti razvojnom industrijskom zonom što danas nije slučaj. Veliki doprinos razvoju, kako Grada Požarevca tako i cele Srbije, daje „TE-KO Kostolac“, energentski kombinat velikog proizvodnog kapaciteta električne energije. Nedavno je usvojen prostorni plan Grada Požarevca koji pruža mogućnosti da se u nekom narednom periodu zaposli veliki broj ljudi. Naš cilj je i razvijanje poljoprivredne proizvodnje koji bi, takođe, zaposlila veliki broj radno sposobnog stanovništva, naglasio je Ilić.

slovenci_saradnja_02

Nakon uručivanja poklon knjige „Blago Srbije“, ambasador Slovenije Franc But, upoznat je sa istorijom zgrade Načelstva, sedištem požarevačke Gradske uprave, i tradicionalnim manifestacijama koje Grad Požarevac uspešno organizuje. O dosadašnjoj saradnji između Slovenije i Grada Požarevca govorio je bivši gradonačelnik Miodrag Milosavljević.Continued economic cooperation

On the occasion of renewal of economic cooperation, in the hall of the city buildings, the mayor of Pozarevac Miomir Ilic, hosted a reception the Ambassador of Slovenia Franc But and his associates. The reception was attended by the Deputy Mayor Vukica Vasic, Deputy Mayor for investments Sasha Valjarevic and former mayor Miodrag Milosavljevic.

slovenci_saradnja_01

Slovenia is one of the largest investors in Serbia, whose companies employ about 35 thousand people. But Ambassador Franz points out that many investors are Slovene consider Serbia to be the target destination.

– I have to mention that the Western Balkans remains one of the priorities of the Slovenian economy which is why I hope that this cooperation will continue. Our embassy nastojiće to promote Slovenian investment in Serbia, that they support, but also that, if the opportunity arises, help Serbian investors to invest in Slovenia, said But among other things.

Mayor Miomir Ilic, notes that the opening of the plant for the production of electronic components is of great importance, both for itself and for Slovenia Pozarevac, and it is expected that the cooperation between the State and the City to continue. For him, this was also an opportunity to restore good neighborly relations initiated during the tenure of Miodrag Milosavljevic.

– In the nineties, our city could boast industrial development zone which is not the case. A great contribution to development, as well as the City of Pozarevac over Serbia, gives “TE-KO Kostolac” source of energy combine large production capacity of electricity. Recently adopted regional plan of the City of Pozarevac enabling that in the following period hire a large number of people. Our goal is to develop agricultural production, which would also employ a large number of working-age population, said Ilic.

slovenci_saradnja_02

After the delivery of a gift book, “The Treasure of Serbia”, the ambassador of Slovenia Franc But, is familiar with the history of the building district offices, the headquarters of Pozarevac City Administration, and traditional events by City Pozarevac successful arrangements. About the current cooperation between Slovenia and the City Pozarevac said the former mayor Miodrag Milosavljevic.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter