Početak » Obaveštenja
 

Anketa o radu JKP „Parking servis“ u 2022. godini

JKP „Parking servis“ Požarevac upućuje poziv korisnicima za izjašnjavanje o kvalitetu pružanja usluga od strane vršioca komunalne delatnosti JKP „Parking servis“ Požarevac. Izjašnjavanje korisnika se sprovodi putem ankete u periodu od 04.12.2023. godine do 19.12.2023. godine na sajtu preduzeća www.parking012.rs na kojem je i postavljena anketa.