Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Bezbednost u saobraćaju odgovornost svihTraffic safety responsibility of all

Povodom međunarodnog Dana sećanja na stradale u saobraćaju, Savet za bezbednost u saobraćaju Skupštine grada Požarevca, kojim predsedava Aleksandar Đokić, na konferenciji za  medije, podsetio je da postoji odgovornost institucija i društva pa je potrebno kontinuirano sprovoditi aktivne mere na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda u zemlji. Članovi Saveta obratili su se javnosti povodom dana sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća, 16. novembra koji se obeležava svake godine u trećoj nedelji ovog meseca.

-Podaci za Srbiju su alarmantni. Naime, 900 dece bilo je povređeno u saobraćajkama prošle godine, rekla je direktor Parking servisa Verica Savić.

Ona je najavila da će na nivou grada naredne godine biti izdvojena značajna sredstva za edukaciju najmlađih i konkretne projekte na terenu kako bi se obezbedila veća bezbednost građana, pre svega dece.

Sa konferencije za medije

Sa konferencije za medije

Savet je prošlog petka đacima prvog razreda podelio udžbenike o ponašanju u saobraćaju koji su prilagođeni za njihov uzrast, a svi članovi ovog tela, kao i gradski većnici potpisali su deklaraciju o pravu na poznavanje saobraćajnih propisa, rekao je saobraćajni inspektor Slobodan Jovanović. On je dodao da će tokom čitave ove sedmice biti organizovane akcije na unapređenju bezbednosti učesnika u saobraćaju. Kada je statistika u pitanju, pored primene znatno oštrijih propisa i sankcionisanju izazivača saobraćajnih nesreća, veliki broj ljudi i dalje strada u sudarima i incidentima. U Srbiji je prošle godine 650 ljudi poginulo, 3.415 je teško povređeno, a čak 15.029 je zadobilo lakše povrede. U prvih deset meseci na nivou države zabeležno je za 10 odsto manje saobraćajnih nezgoda, dok je broj poginulih za oko petinu manji.

-Međutim, u Braničevskom okrugu nema značajne razlike u statistici u odnosu na 2013. godinu, rekao je načelnik Saobraćajne policije u Požarevcu Darko Jeremić. Tako je ove godine 9 ljudi poginulo, 88 je teško povređeno, a 230 je dobilo lake povrede. Zbog vožnje u alkoholisovanom satanju, 186 osoba je zadržano u policiji. Teško prođe i dan a da policija nekog ne uhvati da vozi pijan. Ovog vikenda njih 10 je imalo više alkohola u krvi nego što bi smelo. U gradu se saobraćajke najčešće dešavaju na raskrsnicama, van naseljenih mesta to su otvoreni putevi. Prvi uzrok saobraćajki je prebrza vožnja. Alkohol je na četvrtom mestu, ali kao uzročnik se pojavljuje u 50 do 60 odsto slučajeva“.

On the occasion of the International Day of Remembrance of the victims of road traffic, the Council for Road Safety Assembly of Pozarevac, chaired by Aleksandar Djokic, at the press conference, said that there is accountability of institutions and society, it is necessary to continuously implement active measures to reduce the number of road accidents in the country . Council members addressed the public for a day of remembrance for the victims of traffic accidents, 16 November, which is celebrated every year in the third week of this month.

-Data For Serbia are alarming. Specifically, 900 children were injured in a car accident last year, said the director of Parking Services Verica Savic.

It was announced that at the city next year be set aside significant funds for the education of the youngest and concrete projects on the ground in order to ensure greater safety of citizens, especially children.

Sa konferencije za medije

Sa konferencije za medije

Council last Friday of first grade students shared books about the behavior of road users who have adapted to their age, and all members of this body, as well as the Town Hall signed the Declaration on the Right to traffic regulations, said traffic inspector Slobodan Jovanovic. He added that during the whole of this week will be organized action to improve the safety of road users. When it comes to statistics, despite the use of significantly more stringent regulations and sanctions for drivers of traffic accidents, many people still get hurt in crashes and incidents. In Serbia, last year 650 people were killed, 3,415 were seriously injured, and as many as 15,029 suffered minor injuries. In the first ten months at the state level has been evident for 10 percent fewer traffic accidents, while the number of fatalities by about one-fifth lower.

-However, In the District of Branicevski no significant difference in statistics compared to 2013, said the head of traffic police in Pozarevac Darko Jeremic. So this year, nine people were killed, 88 were seriously injured, and 230 received a slight injury. Because driving in alkoholisovanom satanju, 186 people were detained in the police. Hardly a day passes that some police catch you driving drunk. This weekend, 10 of them had more alcohol in the blood than it should. The city is car crashes usually occur at intersections, outside urban areas that are open roads. The first cause of automobile accidents is speeding. Alcohol is in fourth place, but as the cause occurs in 50 to 60 percent of cases. „

Podeli sa drugima: Facebook Twitter