Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Biznis planom do investicijaBusiness plan to the investment

Skupština Reginalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“

Požarevac – Zahvaljujući uspešnom radu u prethodnom periodu, sa akcentom na biznis planu radi privlačenja što više novca i investicija u požarevački kraj, Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ dobro realizuje svoju misiju, zaključeno je na Skupštini osnivača ove RRA koja je održana u Požarevcu.

rra_01

Sednicom je predsedavao Radiša Dragojević, predsednik opštine Petrovac na Mlavi, uz učešće predsatvnika grada Požarevca i svih opština ovoga kraja. Predsednik Skupštine RRA je potvrdio usaglašenu ocenu osnivača Agencije o dobrom radu i postignutim uspesima tokom prethodne tri i po godine, koliko je proteklo od osnivanja ove RRA, iskazujući verovanje i spremnost da se ulože svi raspoloživi kapaciteti radi još boljih rezultata u budućnosti.

Inače, Regionalnu razvojnu agenciju čine udružene lokalne samouprave i privredni subjekti što stvara uslove za pružanje širokog spektra kvalitetne i stručne usluge na jednom mestu kako bi se što efikasnije obavljali poslovi vezani za infrastrukturu, zaštitu životne sredine, unapređenje preduzetništva, turizma i ruralnog razvoja pri čemu se posebno respektuju ljudski resursi i regionalni marketing. Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ kontinuirano stvara nove veze i unapređuje saradnju sa raznim zainteresovanim stranama na nacionalnom i međunarodnom nivou, programima koje finansiraju Evropska unija, pojedina nadležna ministarstva, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i druge državne institucije, stvarajući partnerstva kroz učešće u projektima i mnogim razvojnim inicijativama.Skupština Reginalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“

Požarevac – Zahvaljujući uspešnom radu u prethodnom periodu, sa akcentom na biznis planu radi privlačenja što više novca i investicija u požarevački kraj, Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ dobro realizuje svoju misiju, zaključeno je na Skupštini osnivača ove RRA koja je održana u Požarevcu.

rra_01

Sednicom je predsedavao Radiša Dragojević, predsednik opštine Petrovac na Mlavi, uz učešće predsatvnika grada Požarevca i svih opština ovoga kraja. Predsednik Skupštine RRA je potvrdio usaglašenu ocenu osnivača Agencije o dobrom radu i postignutim uspesima tokom prethodne tri i po godine, koliko je proteklo od osnivanja ove RRA, iskazujući verovanje i spremnost da se ulože svi raspoloživi kapaciteti radi još boljih rezultata u budućnosti.

Inače, Regionalnu razvojnu agenciju čine udružene lokalne samouprave i privredni subjekti što stvara uslove za pružanje širokog spektra kvalitetne i stručne usluge na jednom mestu kako bi se što efikasnije obavljali poslovi vezani za infrastrukturu, zaštitu životne sredine, unapređenje preduzetništva, turizma i ruralnog razvoja pri čemu se posebno respektuju ljudski resursi i regionalni marketing. Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ kontinuirano stvara nove veze i unapređuje saradnju sa raznim zainteresovanim stranama na nacionalnom i međunarodnom nivou, programima koje finansiraju Evropska unija, pojedina nadležna ministarstva, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i druge državne institucije, stvarajući partnerstva kroz učešće u projektima i mnogim razvojnim inicijativama.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter