Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Budžet u centru pažnje – Sednica Gradskog veća Požarevca

Povodom 4. redovne sednice Gradskog veća Požarevca, javnosti su se obratili gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić i zamenica gradonačelnika Vukica Vasić, koja je govorila o prvoj tački dnevnog reda. Naime, članovi gradskog veća dali su saglasnost na Uputstvo sa smernicama za pripremu budžeta Grada Požarevca za 2013. godinu sa projekcijama naredne dve godine.

-Smernice i rokovi za pripremu budžeta definisani su Zakonom o budžetskom sistemu i budžetskim kalendarom. U odnosu na te rokove nadležno odeljenje lokalne samouprave za poslove finansije izradilo je smernice. Uputstvo za pripremu budžeta za 2013. godinu je sadržalo neke osnovne ekonomske pretpostavke i smernice, zatim planiranu politiku lokalne vlasti za 2013. godinu, procenu prihoda i primanja, kao i rashoda i izdataka za 2013. godinu, obim sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana direktnog korisnika, znači sredstva budžeta za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu. Ono što je bitno napomenuti, da je projekcija tih makroekonomskih pokazatelja projektovana u tom smislu da je predviđen rast bruto društvenog proizvoda na nivou od 4,5 procenata a inflatorna kretanja na stopu od 4 procenata. Ove smernice obuhvataju i pretpostavku da procena obima budžeta za 2013. godinu i naredne dve izvršene pod uslovom da nema dodatnih zaduživanja.

Gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić, povodom usvojenih smernica i priprema budžeta za narednu godinu, rekao je da su za javne servise planirana povećanja cena usluga najviš za 4 procenata, i to počev od aprila meseca 2013. godine. Priliv u budžet za prvih 6 meseci ove godine ide zadovoljavajućim tempom po svim prihodnim osnovama. Rashodi su niži nego što su planirani a jedini prihod koji u ovom stepenu ne zadovoljava i iznosi 18 odsto je prihod od Republičkog fonda za zaštitu životne sredine. Došlo je do smanjenja ove naknade zato što je, uredbom određenog resora Ministarstva za zaštitu životne sredine, smanjena naknada koja se tiče uticaja pepela kao materijala koji ugrožava životnu sredinu na teritoriji grada Požarevca.

-Mi smo podneli odgovarajući zahtev da se ova Uredba preispita ali upliv prihoda po ovom osnovu, nakon dobijenog Rešenja koje nadležno ministarstvo dostavlja kombinatu Kostolac, iznosiće 180 miliona dinara za ovu godinu. Kao gradonačelnik predlažem, zajedno sa Gradskim većem, rebalans koji će se vršiti u sledećim parametrima. Svi direktori javnih preduzeća, koji su indirektni korisnici budžetskih sredstava grada Požarevca, su dostavili Izveštaj o načinu realizacije investicionih zahteva koji se nalaze kod sledećih javnih preduzeća: Direkcije za izgradnju grada Požarevca, JKP “Vodovod i kanalizacija, JKP “Komunalne službe“,, JP “Toplifikacija“. Dostavljen je izveštaj šta je realno moguće završiti do kraja ove godine i šta je njihova procena da od planiranih investicija, zbog poznatog problema koji imamo sa javnim nabavkama i rešavanjima imovinsko-pravnih poslova, neće moći da se završiti. Moj predlog će biti da u rebalansu skinemo sve ono što nije realno završiti u ovoj godini i da izvršimo prenamenu tamo gde smo započeli investicije koje su od značaja za ovaj grad i da na taj način dovedemo investicionu izgradnju do kraja ove godine“.

Kad se tiče investicija za 2013. godinu, kriterijumi će biti izmenjeni. Finansiraće se samo one investicije koje imaju potpun investicioni program i potpunu tehničku dokumentaciju i rešene imovinsko pravne odnose. -Investicioni program nije samo objekat. Investicioni program je i uređenje prostora, priključci na toplifikaciju, kanalizaciju, vodovod, električnu energiju, oprema i osnovna sredstva za rad i proširenje kadrovskih kapaciteta. Program sa ovakvim komponentama može da bude osnov za naše prijave prema nadležnim ministarstvima vlade republike Srbije i međunarodnim organizacijama. Samo takvi programi mogu da idu dalje i to je osnova za realno budžetiranje. Idemo samo i isključivo na novu industrijsku zonu, da privedemo prvu fazu nameni, i da ponudimo potencijalnim investitorima, kako domaćim tako i stranim, da mogu da grade. Tako ćemo da rešimo problem koji je prisutan ne samo u našem gradu i okruženju kao i celoj Srbiji a to je zapošljavanje mladih ljudi koji su ostali bez posla. Što se tiče privatizacije, svima je jasno da ona nije bila sprovedena dobro ali ljudi trpe i u svakom slučaju to je obaveza koja svaka lokalna samouprava ima prema svojim građanima.

Imamo i problema sa naplatom usluga koje naša javna preduzeća imaju prema republičkim javnim preduzećima i institucijama. Mi smo dobili tu informaciju i obavestili smo nadležna ministarstva o njihovim dugovanjima, jer građani grada Požarevca sigurno, ako redovno izmiruju svoje obaveze, onda treba i republičke institucije da reaguju istim načinom. To nema nikakve veze sa politikom već ima veze sa ekonomijom i ja kao gradonačelnik sam dužan da o tome obavestim nadležna ministarstva i da rešimo taj problem na odgovarajući način. Nije stvar u novcu već u prekomponovanju obaveza koje imaju republičke institucije prema lokalnoj upravi, kazao je Ilić.

Predškolska ustanova “Ljubica Vrebalov“ podnela je zahtev da se dozvoli povećanje broja dece u vaspitnim grupama. Gradsko veće dalo je mogućnost da može da od planiranog broja 20 odsto poveća broj dece, što konkretno znači da se broj dece u najmlađoj grupi gde su deca od 6 meseci do godinu dana broj dece sa sedam sada može imati osam korisnika, grupa od jedne do dve godine sa 12 na 14, od 2 do 3 godine sa 16 na 19, od 3 do 4 godine sa 20 na 24, i grupa gde su deca od 4 godine do polaska u školu proširuje se sa 24 na 29 korisnika vrtića.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter