Почетак » Обавештења » О Граду
 

Буџет у центру пажње – Седница Градског већа Пожаревца

Поводом 4. редовне седнице Градског већа Пожаревца, јавности су се обратили градоначелник Пожаревца Миомир Илић и заменица градоначелника Вукица Васић, која је говорила о првој тачки дневног реда. Наиме, чланови градског већа дали су сагласност на Упутство са смерницама за припрему буџета Града Пожаревца за 2013. годину са пројекцијама наредне две године.

-Смернице и рокови за припрему буџета дефинисани су Законом о буџетском систему и буџетским календаром. У односу на те рокове надлежно одељење локалне самоуправе за послове финансије израдило је смернице. Упутство за припрему буџета за 2013. годину је садржало неке основне економске претпоставке и смернице, затим планирану политику локалне власти за 2013. годину, процену прихода и примања, као и расхода и издатака за 2013. годину, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника, значи средства буџета за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину. Оно што је битно напоменути, да је пројекција тих макроекономских показатеља пројектована у том смислу да је предвиђен раст бруто друштвеног производа на нивоу од 4,5 процената а инфлаторна кретања на стопу од 4 процената. Ове смернице обухватају и претпоставку да процена обима буџета за 2013. годину и наредне две извршене под условом да нема додатних задуживања.

Градоначелник града Пожаревца Миомир Илић, поводом усвојених смерница и припрема буџета за наредну годину, рекао је да су за јавне сервисе планирана повећања цена услуга највиш за 4 процената, и то почев од априла месеца 2013. године. Прилив у буџет за првих 6 месеци ове године иде задовољавајућим темпом по свим приходним основама. Расходи су нижи него што су планирани а једини приход који у овом степену не задовољава и износи 18 одсто је приход од Републичког фонда за заштиту животне средине. Дошло је до смањења ове накнаде зато што је, уредбом одређеног ресора Министарства за заштиту животне средине, смањена накнада која се тиче утицаја пепела као материјала који угрожава животну средину на територији града Пожаревца.

-Ми смо поднели одговарајући захтев да се ова Уредба преиспита али уплив прихода по овом основу, након добијеног Решења које надлежно министарство доставља комбинату Костолац, износиће 180 милиона динара за ову годину. Као градоначелник предлажем, заједно са Градским већем, ребаланс који ће се вршити у следећим параметрима. Сви директори јавних предузећа, који су индиректни корисници буџетских средстава града Пожаревца, су доставили Извештај о начину реализације инвестиционих захтева који се налазе код следећих јавних предузећа: Дирекције за изградњу града Пожаревца, ЈКП “Водовод и канализација, ЈКП “Комуналне службе“,, ЈП “Топлификација“. Достављен је извештај шта је реално могуће завршити до краја ове године и шта је њихова процена да од планираних инвестиција, због познатог проблема који имамо са јавним набавкама и решавањима имовинско-правних послова, неће моћи да се завршити. Мој предлог ће бити да у ребалансу скинемо све оно што није реално завршити у овој години и да извршимо пренамену тамо где смо започели инвестиције које су од значаја за овај град и да на тај начин доведемо инвестициону изградњу до краја ове године“.

Кад се тиче инвестиција за 2013. годину, критеријуми ће бити измењени. Финансираће се само оне инвестиције које имају потпун инвестициони програм и потпуну техничку документацију и решене имовинско правне односе. -Инвестициони програм није само објекат. Инвестициони програм је и уређење простора, прикључци на топлификацију, канализацију, водовод, електричну енергију, опрема и основна средства за рад и проширење кадровских капацитета. Програм са оваквим компонентама може да буде основ за наше пријаве према надлежним министарствима владе републике Србије и међународним организацијама. Само такви програми могу да иду даље и то је основа за реално буџетирање. Идемо само и искључиво на нову индустријску зону, да приведемо прву фазу намени, и да понудимо потенцијалним инвеститорима, како домаћим тако и страним, да могу да граде. Тако ћемо да решимо проблем који је присутан не само у нашем граду и окружењу као и целој Србији а то је запошљавање младих људи који су остали без посла. Што се тиче приватизације, свима је јасно да она није била спроведена добро али људи трпе и у сваком случају то је обавеза која свака локална самоуправа има према својим грађанима.

Имамо и проблема са наплатом услуга које наша јавна предузећа имају према републичким јавним предузећима и институцијама. Ми смо добили ту информацију и обавестили смо надлежна министарства о њиховим дуговањима, јер грађани града Пожаревца сигурно, ако редовно измирују своје обавезе, онда треба и републичке институције да реагују истим начином. То нема никакве везе са политиком већ има везе са економијом и ја као градоначелник сам дужан да о томе обавестим надлежна министарства и да решимо тај проблем на одговарајући начин. Није ствар у новцу већ у прекомпоновању обавеза које имају републичке институције према локалној управи, казао је Илић.

Предшколска установа “Љубица Вребалов“ поднела је захтев да се дозволи повећање броја деце у васпитним групама. Градско веће дало је могућност да може да од планираног броја 20 одсто повећа број деце, што конкретно значи да се број деце у најмлађој групи где су деца од 6 месеци до годину дана број деце са седам сада може имати осам корисника, група од једне до две године са 12 на 14, од 2 до 3 године са 16 на 19, од 3 до 4 године са 20 на 24, и група где су деца од 4 године до поласка у школу проширује се са 24 на 29 корисника вртића.

Подели са другима: Facebook Twitter