Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Cenovnik usluga JRDP „Radio Požarevac“ za 2012. godinuPrice list JRDP „Radio Pozarevac“ for 2012. year

Gradska uprava Grada Požarevca

Drinska 2

12000 Požarevac

PREDMET: OBRAZLOŽENjE NOVOG CENOVNIKA

USLUGA JRDP „RADIO POŽAREVAC“

Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), kojim se porez na dodatu vrednost sa 18% povećava na 20%, Upravni odbor JRDP „Radio Požarevac“ je na svojoj sednici od 1. novembra 2012. godine doneo Odluku o usklađivanju poreza na dodatu vrednost svojih usluga sa gore navedenim Zakonom.

Naime, usluge ekonomske propagande, koje JRDP „Radio Požarevac“ obavlja, predstavljaju usluge marketinškog karaktera koji u sistemu poreza na dodatu vrednost podležu oporezivanju po novoj opštoj stopi od 20%, a na osnovu Zakona o izmenama i dopunama o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012). Osnovne cene usluga JRDP „Radio Požarevac“ nisu promenjene, već se ovom Odlukom predlaže povećanje i s k lj u č i v o PDV-a za 2%.

Gradska uprava Grada Požarevca

Drinska 2

12000 Požarevac

PREDMET: OBRAZLOŽENjE NOVOG CENOVNIKA

USLUGA JRDP „RADIO POŽAREVAC“

Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), kojim se porez na dodatu vrednost sa 18% povećava na 20%, Upravni odbor JRDP „Radio Požarevac“ je na svojoj sednici od 1. novembra 2012. godine doneo Odluku o usklađivanju poreza na dodatu vrednost svojih usluga sa gore navedenim Zakonom.

Naime, usluge ekonomske propagande, koje JRDP „Radio Požarevac“ obavlja, predstavljaju usluge marketinškog karaktera koji u sistemu poreza na dodatu vrednost podležu oporezivanju po novoj opštoj stopi od 20%, a na osnovu Zakona o izmenama i dopunama o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012). Osnovne cene usluga JRDP „Radio Požarevac“ nisu promenjene, već se ovom Odlukom predlaže povećanje i s k lj u č i v o PDV-a za 2%.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter