Почетак » Обавештења » О Граду
 

Ценовник услуга ЈРДП “Радио Пожаревац” за 2012. годинуPrice list JRDP “Radio Pozarevac” for 2012. year

Градска управа Града Пожаревца

Дринска 2

12000 Пожаревац

ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НОВОГ ЦЕНОВНИКА

УСЛУГА ЈРДП “РАДИО ПОЖАРЕВАЦ”

На основу Закона о изменама и допунама о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр. 93/2012), којим се порез на додату вредност са 18% повећава на 20%, Управни одбор ЈРДП “Радио Пожаревац” је на својој седници од 1. новембра 2012. године донео Одлуку о усклађивању пореза на додату вредност својих услуга са горе наведеним Законом.

Наиме, услуге економске пропаганде, које ЈРДП “Радио Пожаревац” обавља, представљају услуге маркетиншког карактера који у систему пореза на додату вредност подлежу опорезивању по новој општој стопи од 20%, а на основу Закона о изменама и допунама о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр. 93/2012). Основне цене услуга ЈРДП “Радио Пожаревац” нису промењене, већ се овом Одлуком предлаже повећање и с к љ у ч и в о ПДВ-а за 2%.

Градска управа Града Пожаревца

Дринска 2

12000 Пожаревац

ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НОВОГ ЦЕНОВНИКА

УСЛУГА ЈРДП “РАДИО ПОЖАРЕВАЦ”

На основу Закона о изменама и допунама о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр. 93/2012), којим се порез на додату вредност са 18% повећава на 20%, Управни одбор ЈРДП “Радио Пожаревац” је на својој седници од 1. новембра 2012. године донео Одлуку о усклађивању пореза на додату вредност својих услуга са горе наведеним Законом.

Наиме, услуге економске пропаганде, које ЈРДП “Радио Пожаревац” обавља, представљају услуге маркетиншког карактера који у систему пореза на додату вредност подлежу опорезивању по новој општој стопи од 20%, а на основу Закона о изменама и допунама о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр. 93/2012). Основне цене услуга ЈРДП “Радио Пожаревац” нису промењене, већ се овом Одлуком предлаже повећање и с к љ у ч и в о ПДВ-а за 2%.

Подели са другима: Facebook Twitter