Почетак » Актуелно » О Граду
 

Центар одбране у Пожаревцу најбољи у СрбијиCenter of Defense in Pozarevac is the best in Serbia

Центар Министарства одбране у Пожаревцу најуспешнији је регионални центар тог министарства у 2011. години, саопштили су званичници надлежног Министарства на свечаности уприличеној тим поводом у свечаној сали Градског здања где су уручена признања, захвалнице и поклони. Начелник управе за обавезе одбране у Београду, пуковник Драгослав Лацковић, каже да је, према свеобухватним анализама, центар у Пожаревцу по достигнутом степену припрема за одбрану и другим показатељима најбољи у Србији. Он је истакао и заслуге локалне самоуправе и државне управе у Пожаревцу на подршци у стварању просторних и материјално-техничких услова за рад центра одбране.

Министарство је са 20.000 динара наградило начелника Центра у Пожаревцу потпуковника Драгана Момчиловића, затим војниа лица, представнике државних установа и друге одговорне појединаце у систему одбране.

Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић, истакао је да, након Апотекарске установе и Историјског архива који су последњих година проглашени за најбоље међу сродним установама, Град може да се подичи најбољим регионалним Центром министарства одбране. Он је рекао да ће Пожаревац наставити да пружа логистичку и материјалну подршку центру Министарства одбране.Center of the Ministry of Defence in Pozarevac most successful regional center of the ministry in 2011. year, officials in charge Mininistarstva ceremony held on the occasion of the ceremonial hall of the city where buildings have been given awards, letters of thanks and gifts. Head of the Military Obligations in Belgrade, Colonel Dragoslav Lackovic says that, according to a comprehensive analysis, the center of the achieved level of Pozarevac preparations for defense and other indicators of the best in Serbia. He stressed the merits of local and state governments in Pozarevac support in the creation of spatial and material-technical conditions for the operation of the center of defense.

The ministry with 20,000 dinars awarded the Chief of the Center in Pozarevac Lieutenant Colonel Dragan Momcilovic, then vojnia persons, representatives of state institutions and other responsible individuals in the defense system.

Mayor Požarevca Miodrag Milosavljevic said that, after the Pharmacy Institute and the Historical Archives, which were recently selected as the best among similar institutions, the City can pick up the best regional hub of the Ministry of Defence. He said that Požarevac will continue to provide logistical and material support to the center of the Ministry of Defence.

Подели са другима: Facebook Twitter