Почетак » Актуелно » О Граду
 

Четврта седница Скупштине града Пожаревца о ребалансу буџетаFourth Session of the Assembly of the supplemental budget Pozarevac

Приходи већи за 55 милиона

Одборници Скупштине града Пожаревца су на четвртој редовној седници усвојили други овогодишњи ребаланс буџета. За ребаланс је гласала већина од 66 присутних одборника а за другу овогодишњу измену главног финансијског документа није гласала одборничка група „Покренимо Пожаревац“. У односу на предходни ребаланс приходи буџета су повећани за око 55 милиона динара. Око 17 милиона чине наменска средства министарства а остатак је увећање настало на основу измена законске регулативе. Из наменских средстава министарства око 13 милиона динара намењено је за унапређење мреже сеоских путева. Од нових издатака, 12 милиона је намењено за покривање плата запослених након октобарских повећања од два процента а 6,9 милиона намењених Комисији за спорт. Увећана је и маса средстава за спортске клубове. Око 4,3 милиона издвојено је додатно за превоз ученика основних школа а 3,8 милиона за организацију Љубичевских коњичких игара. Због промене девизног курса, издвајају се додатна 3 милиона динара за оплату кредита Града, 2,5 милиона динара биће утрошено на покривање дугова за енергентске и комуналне услуге као и Спортског центра Пожаревац из предходне и ове године.


Како је објаснио начелник Одељења за привреду и финансије Милан Дабић, до ребаланса буџета је морало да дође из неколико разлога пре свега због измена у законској регулативи која се односи на промену прописа који су од значаја за јавни сектор. Реч је о измени о законима у буџетском систему, буџет, финансирању локалних самоуправа, утврђивању максималне зараде у јавном сектору и пореза на додатну вредност. Дошло је и до промене пројекције укупно планираних прихода и примања буџета сачињених на бази повећања прихода од стране надлежних министарстава, остварених прихода у буџету од јануара до септембра ове године као и промене законске регулативе која предвиђа да сопствени приходи, директних и индиректних корисника буџета, постају буџетски приходи.


Укупни приходи и примања за 2012. годину у овом ребалансу износе око 2,6 милијарди динара од чега је око 1,9 милијарди пореских прихода то јест око 74 одсто. Непорески приходи чине око 25 процената а 24,6 милиона су донације које процентуално чине 0,93 одсто прихода буџета. Када је реч о расходној страни ребаланса, укупни расходи износе око 3,2 милијарде динара. Буџетски дефицит је око 506 милиона динара а биће финансиран од неутрошених средстава из предходних година. Да подсетимо, дефицит који је утврђен првим ребалансом износио је око 477 милиона динара. У односу на први ребаланс дошао је до повећања прихода за 55 милиона и расхода за око 84 милиона динара. Дошло је и до повећања буџетског дефицита у износу од око 29 милиона динара. Услед поменутих законских оквира морало је доћи до усаглашавања финансијских планова корисника буџетских средстава.

Сви корисници буџетских средстава су доставили захтеве за додатна средства и они су износили преко 137 милиона динара а, закључцима Градског већа, утврђени су приоритети и расподељена средства од око 50 милиона динара. Код појединих директних буџетских корисника – Скупштине и градоначелника, остварене су уштеде које су искоришћене као приход који је расподељен на раздео Градске управе. У оквиру додатних средстава налазе се и она за набавку лиценцираног софтвера за Градску управу, која ће допринети потпуној контроли трошења јавних средстава и обављања финансијских послова у складу са најављеним изменама и допунама Закона о буџетском систему. Промена закона о финансирању локалних самоуправа одређене категорије предузетника ослобођене су плаћања појединих такси или су исте смањене. У изменама Закона о порезу на додатну вредност од 1. октобра, уместо 18 процента примењује се општа стопа пореза на додатну вредност од 20 процената, која обухвата и опорезивање услуга одржавања улица, путева и других јавних површина и јавне расвете, што је такође један од разлога ребаланса локалног буџета. Начелник одељења за финансије Града подсетио је да се у поступку израде буџета за наредну годину морају ускладити све таксе на бази којих ће се планирати средства за 2013. годину. Он је додао да ће у буџету за наредну годину бити новина и у смислу да ће се тражити правни основ за трошење јавних средстава, за већину финансирања биће предвиђен и конкурс, те да ће се, тек кад се буде закључио уговор, ићи у процедуру добијања средстава. У ребалансу буџета су извршене и измене у нормативном делу.

На дневном реду Скупштине града Пожаревца нашли су се и извештаји о раду јавних предузећа за првих шест месеци ове године као измене и допуне њихових програма које су одборници прихватили.

Једна од тачака дневног реда била је и прихваћена информација о припремљености школа на територији Града за нормално одвијање наставе.

Приходи већи за 55 милиона

Одборници Скупштине града Пожаревца су на четвртој редовној седници усвојили други овогодишњи ребаланс буџета. За ребаланс је гласала већина од 66 присутних одборника а за другу овогодишњу измену главног финансијског документа није гласала одборничка група „Покренимо Пожаревац“. У односу на предходни ребаланс приходи буџета су повећани за око 55 милиона динара. Око 17 милиона чине наменска средства министарства а остатак је увећање настало на основу измена законске регулативе. Из наменских средстава министарства око 13 милиона динара намењено је за унапређење мреже сеоских путева. Од нових издатака, 12 милиона је намењено за покривање плата запослених након октобарских повећања од два процента а 6,9 милиона намењених Комисији за спорт. Увећана је и маса средстава за спортске клубове. Око 4,3 милиона издвојено је додатно за превоз ученика основних школа а 3,8 милиона за организацију Љубичевских коњичких игара. Због промене девизног курса, издвајају се додатна 3 милиона динара за оплату кредита Града, 2,5 милиона динара биће утрошено на покривање дугова за енергентске и комуналне услуге као и Спортског центра Пожаревац из предходне и ове године.


Како је објаснио начелник Одељења за привреду и финансије Милан Дабић, до ребаланса буџета је морало да дође из неколико разлога пре свега због измена у законској регулативи која се односи на промену прописа који су од значаја за јавни сектор. Реч је о измени о законима у буџетском систему, буџет, финансирању локалних самоуправа, утврђивању максималне зараде у јавном сектору и пореза на додатну вредност. Дошло је и до промене пројекције укупно планираних прихода и примања буџета сачињених на бази повећања прихода од стране надлежних министарстава, остварених прихода у буџету од јануара до септембра ове године као и промене законске регулативе која предвиђа да сопствени приходи, директних и индиректних корисника буџета, постају буџетски приходи.


Укупни приходи и примања за 2012. годину у овом ребалансу износе око 2,6 милијарди динара од чега је око 1,9 милијарди пореских прихода то јест око 74 одсто. Непорески приходи чине око 25 процената а 24,6 милиона су донације које процентуално чине 0,93 одсто прихода буџета. Када је реч о расходној страни ребаланса, укупни расходи износе око 3,2 милијарде динара. Буџетски дефицит је око 506 милиона динара а биће финансиран од неутрошених средстава из предходних година. Да подсетимо, дефицит који је утврђен првим ребалансом износио је око 477 милиона динара. У односу на први ребаланс дошао је до повећања прихода за 55 милиона и расхода за око 84 милиона динара. Дошло је и до повећања буџетског дефицита у износу од око 29 милиона динара. Услед поменутих законских оквира морало је доћи до усаглашавања финансијских планова корисника буџетских средстава.

Сви корисници буџетских средстава су доставили захтеве за додатна средства и они су износили преко 137 милиона динара а, закључцима Градског већа, утврђени су приоритети и расподељена средства од око 50 милиона динара. Код појединих директних буџетских корисника – Скупштине и градоначелника, остварене су уштеде које су искоришћене као приход који је расподељен на раздео Градске управе. У оквиру додатних средстава налазе се и она за набавку лиценцираног софтвера за Градску управу, која ће допринети потпуној контроли трошења јавних средстава и обављања финансијских послова у складу са најављеним изменама и допунама Закона о буџетском систему. Промена закона о финансирању локалних самоуправа одређене категорије предузетника ослобођене су плаћања појединих такси или су исте смањене. У изменама Закона о порезу на додатну вредност од 1. октобра, уместо 18 процента примењује се општа стопа пореза на додатну вредност од 20 процената, која обухвата и опорезивање услуга одржавања улица, путева и других јавних површина и јавне расвете, што је такође један од разлога ребаланса локалног буџета. Начелник одељења за финансије Града подсетио је да се у поступку израде буџета за наредну годину морају ускладити све таксе на бази којих ће се планирати средства за 2013. годину. Он је додао да ће у буџету за наредну годину бити новина и у смислу да ће се тражити правни основ за трошење јавних средстава, за већину финансирања биће предвиђен и конкурс, те да ће се, тек кад се буде закључио уговор, ићи у процедуру добијања средстава. У ребалансу буџета су извршене и измене у нормативном делу.

На дневном реду Скупштине града Пожаревца нашли су се и извештаји о раду јавних предузећа за првих шест месеци ове године као измене и допуне њихових програма које су одборници прихватили.

Једна од тачака дневног реда била је и прихваћена информација о припремљености школа на територији Града за нормално одвијање наставе.

Подели са другима: Facebook Twitter