Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Četvrta sednica Skupštine grada Požarevca o rebalansu budžetaFourth Session of the Assembly of the supplemental budget Pozarevac

Prihodi veći za 55 miliona

Odbornici Skupštine grada Požarevca su na četvrtoj redovnoj sednici usvojili drugi ovogodišnji rebalans budžeta. Za rebalans je glasala većina od 66 prisutnih odbornika a za drugu ovogodišnju izmenu glavnog finansijskog dokumenta nije glasala odbornička grupa „Pokrenimo Požarevac“. U odnosu na predhodni rebalans prihodi budžeta su povećani za oko 55 miliona dinara. Oko 17 miliona čine namenska sredstva ministarstva a ostatak je uvećanje nastalo na osnovu izmena zakonske regulative. Iz namenskih sredstava ministarstva oko 13 miliona dinara namenjeno je za unapređenje mreže seoskih puteva. Od novih izdataka, 12 miliona je namenjeno za pokrivanje plata zaposlenih nakon oktobarskih povećanja od dva procenta a 6,9 miliona namenjenih Komisiji za sport. Uvećana je i masa sredstava za sportske klubove. Oko 4,3 miliona izdvojeno je dodatno za prevoz učenika osnovnih škola a 3,8 miliona za organizaciju Ljubičevskih konjičkih igara. Zbog promene deviznog kursa, izdvajaju se dodatna 3 miliona dinara za oplatu kredita Grada, 2,5 miliona dinara biće utrošeno na pokrivanje dugova za energentske i komunalne usluge kao i Sportskog centra Požarevac iz predhodne i ove godine.


Kako je objasnio načelnik Odeljenja za privredu i finansije Milan Dabić, do rebalansa budžeta je moralo da dođe iz nekoliko razloga pre svega zbog izmena u zakonskoj regulativi koja se odnosi na promenu propisa koji su od značaja za javni sektor. Reč je o izmeni o zakonima u budžetskom sistemu, budžet, finansiranju lokalnih samouprava, utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i poreza na dodatnu vrednost. Došlo je i do promene projekcije ukupno planiranih prihoda i primanja budžeta sačinjenih na bazi povećanja prihoda od strane nadležnih ministarstava, ostvarenih prihoda u budžetu od januara do septembra ove godine kao i promene zakonske regulative koja predviđa da sopstveni prihodi, direktnih i indirektnih korisnika budžeta, postaju budžetski prihodi.


Ukupni prihodi i primanja za 2012. godinu u ovom rebalansu iznose oko 2,6 milijardi dinara od čega je oko 1,9 milijardi poreskih prihoda to jest oko 74 odsto. Neporeski prihodi čine oko 25 procenata a 24,6 miliona su donacije koje procentualno čine 0,93 odsto prihoda budžeta. Kada je reč o rashodnoj strani rebalansa, ukupni rashodi iznose oko 3,2 milijarde dinara. Budžetski deficit je oko 506 miliona dinara a biće finansiran od neutrošenih sredstava iz predhodnih godina. Da podsetimo, deficit koji je utvrđen prvim rebalansom iznosio je oko 477 miliona dinara. U odnosu na prvi rebalans došao je do povećanja prihoda za 55 miliona i rashoda za oko 84 miliona dinara. Došlo je i do povećanja budžetskog deficita u iznosu od oko 29 miliona dinara. Usled pomenutih zakonskih okvira moralo je doći do usaglašavanja finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava.

Svi korisnici budžetskih sredstava su dostavili zahteve za dodatna sredstva i oni su iznosili preko 137 miliona dinara a, zaključcima Gradskog veća, utvrđeni su prioriteti i raspodeljena sredstva od oko 50 miliona dinara. Kod pojedinih direktnih budžetskih korisnika – Skupštine i gradonačelnika, ostvarene su uštede koje su iskorišćene kao prihod koji je raspodeljen na razdeo Gradske uprave. U okviru dodatnih sredstava nalaze se i ona za nabavku licenciranog softvera za Gradsku upravu, koja će doprineti potpunoj kontroli trošenja javnih sredstava i obavljanja finansijskih poslova u skladu sa najavljenim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Promena zakona o finansiranju lokalnih samouprava određene kategorije preduzetnika oslobođene su plaćanja pojedinih taksi ili su iste smanjene. U izmenama Zakona o porezu na dodatnu vrednost od 1. oktobra, umesto 18 procenta primenjuje se opšta stopa poreza na dodatnu vrednost od 20 procenata, koja obuhvata i oporezivanje usluga održavanja ulica, puteva i drugih javnih površina i javne rasvete, što je takođe jedan od razloga rebalansa lokalnog budžeta. Načelnik odeljenja za finansije Grada podsetio je da se u postupku izrade budžeta za narednu godinu moraju uskladiti sve takse na bazi kojih će se planirati sredstva za 2013. godinu. On je dodao da će u budžetu za narednu godinu biti novina i u smislu da će se tražiti pravni osnov za trošenje javnih sredstava, za većinu finansiranja biće predviđen i konkurs, te da će se, tek kad se bude zaključio ugovor, ići u proceduru dobijanja sredstava. U rebalansu budžeta su izvršene i izmene u normativnom delu.

Na dnevnom redu Skupštine grada Požarevca našli su se i izveštaji o radu javnih preduzeća za prvih šest meseci ove godine kao izmene i dopune njihovih programa koje su odbornici prihvatili.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i prihvaćena informacija o pripremljenosti škola na teritoriji Grada za normalno odvijanje nastave.

Prihodi veći za 55 miliona

Odbornici Skupštine grada Požarevca su na četvrtoj redovnoj sednici usvojili drugi ovogodišnji rebalans budžeta. Za rebalans je glasala većina od 66 prisutnih odbornika a za drugu ovogodišnju izmenu glavnog finansijskog dokumenta nije glasala odbornička grupa „Pokrenimo Požarevac“. U odnosu na predhodni rebalans prihodi budžeta su povećani za oko 55 miliona dinara. Oko 17 miliona čine namenska sredstva ministarstva a ostatak je uvećanje nastalo na osnovu izmena zakonske regulative. Iz namenskih sredstava ministarstva oko 13 miliona dinara namenjeno je za unapređenje mreže seoskih puteva. Od novih izdataka, 12 miliona je namenjeno za pokrivanje plata zaposlenih nakon oktobarskih povećanja od dva procenta a 6,9 miliona namenjenih Komisiji za sport. Uvećana je i masa sredstava za sportske klubove. Oko 4,3 miliona izdvojeno je dodatno za prevoz učenika osnovnih škola a 3,8 miliona za organizaciju Ljubičevskih konjičkih igara. Zbog promene deviznog kursa, izdvajaju se dodatna 3 miliona dinara za oplatu kredita Grada, 2,5 miliona dinara biće utrošeno na pokrivanje dugova za energentske i komunalne usluge kao i Sportskog centra Požarevac iz predhodne i ove godine.


Kako je objasnio načelnik Odeljenja za privredu i finansije Milan Dabić, do rebalansa budžeta je moralo da dođe iz nekoliko razloga pre svega zbog izmena u zakonskoj regulativi koja se odnosi na promenu propisa koji su od značaja za javni sektor. Reč je o izmeni o zakonima u budžetskom sistemu, budžet, finansiranju lokalnih samouprava, utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i poreza na dodatnu vrednost. Došlo je i do promene projekcije ukupno planiranih prihoda i primanja budžeta sačinjenih na bazi povećanja prihoda od strane nadležnih ministarstava, ostvarenih prihoda u budžetu od januara do septembra ove godine kao i promene zakonske regulative koja predviđa da sopstveni prihodi, direktnih i indirektnih korisnika budžeta, postaju budžetski prihodi.


Ukupni prihodi i primanja za 2012. godinu u ovom rebalansu iznose oko 2,6 milijardi dinara od čega je oko 1,9 milijardi poreskih prihoda to jest oko 74 odsto. Neporeski prihodi čine oko 25 procenata a 24,6 miliona su donacije koje procentualno čine 0,93 odsto prihoda budžeta. Kada je reč o rashodnoj strani rebalansa, ukupni rashodi iznose oko 3,2 milijarde dinara. Budžetski deficit je oko 506 miliona dinara a biće finansiran od neutrošenih sredstava iz predhodnih godina. Da podsetimo, deficit koji je utvrđen prvim rebalansom iznosio je oko 477 miliona dinara. U odnosu na prvi rebalans došao je do povećanja prihoda za 55 miliona i rashoda za oko 84 miliona dinara. Došlo je i do povećanja budžetskog deficita u iznosu od oko 29 miliona dinara. Usled pomenutih zakonskih okvira moralo je doći do usaglašavanja finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava.

Svi korisnici budžetskih sredstava su dostavili zahteve za dodatna sredstva i oni su iznosili preko 137 miliona dinara a, zaključcima Gradskog veća, utvrđeni su prioriteti i raspodeljena sredstva od oko 50 miliona dinara. Kod pojedinih direktnih budžetskih korisnika – Skupštine i gradonačelnika, ostvarene su uštede koje su iskorišćene kao prihod koji je raspodeljen na razdeo Gradske uprave. U okviru dodatnih sredstava nalaze se i ona za nabavku licenciranog softvera za Gradsku upravu, koja će doprineti potpunoj kontroli trošenja javnih sredstava i obavljanja finansijskih poslova u skladu sa najavljenim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Promena zakona o finansiranju lokalnih samouprava određene kategorije preduzetnika oslobođene su plaćanja pojedinih taksi ili su iste smanjene. U izmenama Zakona o porezu na dodatnu vrednost od 1. oktobra, umesto 18 procenta primenjuje se opšta stopa poreza na dodatnu vrednost od 20 procenata, koja obuhvata i oporezivanje usluga održavanja ulica, puteva i drugih javnih površina i javne rasvete, što je takođe jedan od razloga rebalansa lokalnog budžeta. Načelnik odeljenja za finansije Grada podsetio je da se u postupku izrade budžeta za narednu godinu moraju uskladiti sve takse na bazi kojih će se planirati sredstva za 2013. godinu. On je dodao da će u budžetu za narednu godinu biti novina i u smislu da će se tražiti pravni osnov za trošenje javnih sredstava, za većinu finansiranja biće predviđen i konkurs, te da će se, tek kad se bude zaključio ugovor, ići u proceduru dobijanja sredstava. U rebalansu budžeta su izvršene i izmene u normativnom delu.

Na dnevnom redu Skupštine grada Požarevca našli su se i izveštaji o radu javnih preduzeća za prvih šest meseci ove godine kao izmene i dopune njihovih programa koje su odbornici prihvatili.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i prihvaćena informacija o pripremljenosti škola na teritoriji Grada za normalno odvijanje nastave.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter