Почетак » Актуелно » О Граду
 

Дан планете на ЧачалициDay of the planet on „Cacalica“

Дан планете земље обележен је у Пожаревцу на брду Чачалици. Циљ манифестације организованих тим поводом био је подизање нивоа еколошке свести, едуковање и мотивисање грађана да се активно укључе у борбу за очување планете. Учесници акције били су Еколошко друштво Пожаревца, Пожаревачка гимназија и Удружење љубитеља Чачалице.

– Седамдесете године двадесетог века у Америци је покренута велика кампања заштите животне средине и околине. Уједињене нације су тек 2009. године установиле 22. април као празник. Чињеница је да је наша планета угрожена, да сами себе и своја поколења, угрожавамо. Имајући то у виду морамо се удружити и као данас, гласно рећи свима да нежелимо да живимо на планети која је загађена, да покажемо да смо решени да сачувамо нашу планету, наше здравље…

-Само са здравом нацијом можемо да идемо напред и да превазилазимо недаће, рекао је обрачајући се учесницима манифестације градоначелник Миодраг Милосављевић.

Председник градског Штаба за систематско уништавање амброзије Дејан Ракић, у оквиру ове манифестације организовао је акцију едукативног карактера.

Грађани су били у прилици да добију све потребне информације везано за штетност амброзије и њено уништавање. Такође, учесницима акције подељене су мајце и флајери. Чланови Еколошког друштва Пожаревац и ученици Пожаревачке гимназије, поводом 150 година ове образовне установе, на Дан планете земље, засадили су на Чачалици нове саднице.Earth Day was celebrated in Pozarevac on the hill „Cacalica“. The aim of the event was organized on this occasion is to raise environmental awareness, educating and motivating citizens to participate actively in the fight to preserve the planet. Participants of the action were the Ecological Society of Pozarevac, High School in Pozarevac and Fans Society of Cacalica.

– The seventies of the twentieth century in America has launched a huge campaign of environmental protection and the environment. The United Nations in 2009. established the 22nd april as a holiday. The fact is that our planet is threatened, to themselves and their generations, endangering. With this in mind we must join together and like today, loudly tell everyone that you do not want to live on a planet that was polluted, to show that we are determined to preserve our planet, our health …

-Only with a healthy nation can move forward and to overcome adversity, said the mayor Miodrag Milosavljevic.

President of the City Staff for the systematic destruction of ragweed Dejan Rakic, in this event organized the educational action.

Citizens were able to obtain all necessary information regarding the harmful effects of ragweed and its destruction. Also, participants are divided into shares shirts and flyers. Members of the Ecological Society of Pozarevac,  students of high school in Pozarevac  planted new seedlings on Cacalica on the occasion of 150 years of this educational institution, on Earth Day.