Почетак » Актуелно » О Граду
 

Дан Војске СрбијеArmed Forces Day of Serbia

У присуству челника локалне самоуправе, представника полиције, Војно безбедносне агенције, СУБНОР-а, цркве, школа, јавних предузећа и установа, у Касарни „Генерал Павле Јуришић – Штурм“ у Пожаревцу обележен је Дан Војске Србије, у знак сећања на почетак Другог српског устанка 1815. године.

Честитајући празник припадницима Војске Србије, заступник команданта Центра за обуку копнене војске у Пожаревцу, пуковник Душко Шљиванчанин је нагласио да је мало народа и војски који имају тако значајне датуме и догађаје у својој историји као што је то имао српски народ и српска војска.

-Један такав историјски догађај био је 23. априла 1815. године када је под вођством Милоша Обреновића подигнут Други српски устанак који је означио прекретницу у стварању модерне српске државе. Припадници Војске Србије протеклих година небројано пута су доказали своју привреженост традицији нашега народа чиме смо потврдили да смо достојни историјског наслеђа српске војске. Отаџбина је за српског војника увек била светиња, било је то у прошлости, тако и данас, тако ће бити и у времену које долази, рекао је Шљиванчанин.

У име града Пожаревца празник војницима честитао је градоначелник, Миодраг Милосављевић пожелевши им пуно успеха како у извршавању војничких обавеза тако и у приватном животу.

-На данашњи дан 1815. године у Такову су се окупиле све српске старешине и изабрале Милоша Обреновића за вођу Устанка. Тај дан се празнује данас као Дан Војске Србије и дочекујемо га у миру и слободи али у времену бременитом тешкоћама које су снашле читав свет. Реформе које се данас дешавају у нашем друштву нису мимоишле ни војску а, када је реч о реформама војске, она никада неће и не може занемарити историју нашега народа у којој је за слободу пало једно читаво покољење од Карађорђа и Милоша до Другог светског рата и до свих других ратова, нагласио је Милосављевић.

Одлуком заступника команданта Центра за обуку копнене војске, поводом Дана Војске Србије за успешну сарадњу, исказану приврженост и пружену помоћ додељене су захвалнице: градоначелнику Пожаревца Миодрагу Милосављевићу, директору ЈКП „Комуналне службе“, Слободану Јовићу, Одбојкашком клубу „Млади радник“, ЈКП „Паркинг сервис“, НИПД „Реч народа“, Сат телевизији и Дирекцији за изградњу града Пожаревца.In the presence of local leaders, representatives of police, military, security agencies, SUBNOR, churches, schools, public enterprises and institutions, in the barrack “General Pavle Jurisic – Sturm” in Pozarevac marked the Serbian Armed Forces Day, to commemorate the start of the Second Serbian Uprising 1815th year.

Congratulating the holiday to members of the Serbian Army, commander of the representative of the Center for Army training in Pozarevac, Colonel Sljivancanin Bugs pointed out that the little people and the armies that have such significant dates and events in its history as it was the Serbian people and Serbian army.

-One such historical event was on 23 April 1815th when it was under the leadership of Milos Obrenovic raised the Second Serbian uprising that marked a milestone in the creation of the modern Serbian state. Members of the Serbian Army in recent years many times have proven their privreženost tradition of our people which we confirm that we are worthy of the historic heritage of the Serbian army. Fatherland by Serbian soldiers always been sacred, it was in the past and today, there will be some time to come, said Sljivancanin.

On behalf of Pozarevac holiday soldiers, congratulated the Mayor, Miodrag Milosavljevic and wished success to the performance of military duties and in private life.

On this day1815th in Takovo gathered all Serbian elders and elected Milos Obrenovic, leader of the Uprising. That day is now celebrated as the Day of the Army of Serbia and we welcome him in peace and freedom but at the time of difficulties that befell the entire world. The reforms that are now occurring in our society have occurred in the army, when it comes to military reforms, it will never and can not ignore the history of our nation which has fallen for the freedom of an entire generation of Karadjordje and Milos to the Second World War and the all other wars, said Milosavljevic.

Decision of the representatives of the Training Commander Army, on the occasion of the Serbian Army for successful cooperation, and expressed commitment to support awards were provided thanks: Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic, Director of Public Utility “Komunalne sluzbe”, Slobodan Jovic, a volleyball club “Mladi radnik”, JKP ” Parking service “, NIPD “Rec naroda”, Sat TV, and the Directorate for the construction of Pozarevac.

Подели са другима: Facebook Twitter