Почетак » Актуелно » О Граду
 

Деценијске везе крунисане Споразумом о сарадњиDecades-long ties crowned by the Agreement on Cooperation

Пожаревац – Деценијске везе између Пожаревца и Ираклије у Грчкој крунисане су потписивању Споразума о разноврсној сарадњи. У градском здању Пожаревца, потписници Споразума су били Миодраг Милосављевић градоначелник Пожаревца, Јоргос Куцакис председник Општинске корпорације Ираклије и Никос Гогас председник Скупштине Ираклије. Споразум је увод у братимљење ова два града и односи се на културну, образовну и спортску сарадњу. Након успостављања ових веза, очекује се и привредна сарадња.

Потписивање споразума

Споразум ће омогућити бољи животни стандард у Пожаревцу и Ираклији, рекао је након потписивања Миодраг Милосављевић:

-Седамдесетих година 20. века делегација Ираклије посетила је наш град поводом догађаја од 1916 – 1918. године када је око 9.500 становника тог подручија населило Пожаревац и околна села у Петровцу, Свилајнцу и другим градовима нашег окружења. После тога, отприлике тридесет година није било никакве сарадње између Ираклије и Пожаревца, да би нас пре две године посетила једна званична делегација. Народ из Ираклије захвалан је Пожаревцу и Пожаревљанима као и грађанима осталих места који су им били добри домаћини и пружили им уточиште током две године колико су трајала ратна разарања њихових огњишта. У октобру прошле године делегација нашег града посетила је Ираклију, рекао је Милосављевић и најавио издавање једне публикације о том периоду с обзиром да постоје забележена сведочанства о том времену.

Председник скупштине града Пожаревца Миомир Илић рекао је овом приликом да српски и грчки народ повезује дуга историја, али и голготе кроз које су пролазили за време ратова.

Гости и домаћини у посети Ергели “Љубичево”

Пожаревац је град који је братимљен са Јањином, одакле гро становника из Пожаревца има порекло, има сарадњу са градом Катарином из округа Солун и сада чинимо оно што је требало учинити много раније, и то је продубљивање сарадње са Ираклијом. Надам се да ћемо успоставити и проширити сарадњу на свим пољима, а пре свега на привредном, културном и спортском, рекао је Илић.

Код Владике Игњатија

Представници грчког града Ираклије захвалили су на помоћи и доброчинству пруженом грчком народу током Првог светског рата и најавили скорашње братимљење са Пожаревцом.

Свечаности су испред града Пожаревца присуствовали заменица градоначелника Вукица Васић, заменици председника Скупштине Виолета Томић и Милић Јовановић, народни посланик Жарко Пивац и члан градског већа Мирољуб Манојловић.Pozarevac – a decade of relationships between Heraclius and Pozarevac in Greece were crowned with the signing of a cooperation. The city building Pozarevac Treaty signatories were the mayor of Pozarevac  Miodrag Milosavljevic, Jorgos Kucakis President of Heraclius and Nikos Gogas President of Assembly of Heraclius. The agreement is an introduction to twinning the two cities and is related to the cultural, educational and sports cooperation. After establishing these connections, it is expected that economic cooperation.

The agreement will provide a better standard of living in Pozarevac and Heraclius said Miodrag Milosavljevic after signing:

-Seventies of the 20th century Heraclius delegation visited our city on events from 1916 – 1918. when it was around 9,500 residents of the areas settled Pozarevac and surrounding villages in Petrovac, Svilajnac and other cities. After that, about thirty years there has been no cooperation between Heraclius and Pozarevac until today when an official delegation visited us. The people of Heraclius was grateful to Pozarevac and citizens of other places that they were great hosts and gave them shelter during the two years since the ravages of war took their homes. In October last year, our delegation visited the city Iraklija, Milosavljevic said and announced the granting of any publications on this period as there are recorded testimonies of those times.

The President of Pozarevac Miomir Ilic said on this occasion that the Serbian and Greek people associated long history, but suffering through which they passed through during the war.

Pozarevac is a city with brotherhood Janjina, where gro population originated from Pozarevac, a collaboration with the town of Katherine in the district of Thessaloniki and is now doing what should have been done much earlier, and to the deepening of cooperation with Heraclius. I hope we can establish and expand cooperation in all fields, especially in the economic, cultural and sport, said Ilic.

Representatives of the Greek city of Heraclius were thanked for their help and charity with the provided Greek people during World War II, and announced the recent twinning with Pozarevac.

The ceremony was in front of Pozarevac attended by Deputy Mayor Vukica Vasic, Vice President of the Assembly Violeta Tomic and Milica Jovanovic, deputy Zarko Pivac and City Council member Miroljub Manojlovic.

Подели са другима: Facebook Twitter