Početak » Aktuelno » Obaveštenja
 

Deveta sednica Skupštine Grada Požarevca

Na osnovu člana 32. stav 2. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16 – prečišćen tekst) i čl. 1a i 34. st. 2 – 5. Poslovnika Skupštine Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/08 i 3/17)

S A Z I V A M
devetu sednicu Skupštine Grada Požarevca
za 9. jun 2017. godine (petak)

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.
Po usvajanju zapisnika sa osme sednice Skupštine Grada Požarevca održane 18. maja 2017. godine za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-93/2017-2 od 31.5.2017. godine),
2. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2016. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-90/2017-1 od 25.5.2017. godine) i
3. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja.

NAPOMENA:

– Odgovarajući materijal za tačku 3. predloženog dnevnog reda biće dostavljen neposredno pre početka sednice.
– Posle završetka sednice Skupštine održaće se u sali 107. Skupštine Grada Požarevca obuka odbornika za upotrebu prenosnog elektronskog uređaja na sednici Skupštine.

Molimo Vas da sednici Skupštine Grada Požarevca obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, odbornik pre početka sednice obaveštava predsednika Skupštine ili sekretara Skupštine, usmeno ili u pisanoj formi.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA

Bojan Ilić, s.r.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter