Почетак » Актуелно » Обавештења
 

Девета седница Скупштине Града Пожаревца

На основу члана 32. став 2. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст) и чл. 1а и 34. ст. 2 – 5. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08 и 3/17)

С А З И В А М
девету седницу Скупштине Града Пожаревца
за 9. јун 2017. године (петак)

Седница ће се одржати у сали 107 Скупштине Града Пожаревца, улица Дринска број 2, са почетком у 10,00 часова.
По усвајању записника са осме седнице Скупштине Града Пожаревца одржане 18. маја 2017. године за ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2017. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-93/2017-2 од 31.5.2017. године),
2. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2016. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-90/2017-1 од 25.5.2017. године) и
3. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.

НАПОМЕНА:

– Одговарајући материјал за тачку 3. предложеног дневног реда биће достављен непосредно пре почетка седнице.
– После завршетка седнице Скупштине одржаће се у сали 107. Скупштине Града Пожаревца обука одборника за употребу преносног електронског уређаја на седници Скупштине.

Молимо Вас да седници Скупштине Града Пожаревца обавезно присуствујете, а у случају спречености, одборник пре почетка седнице обавештава председника Скупштине или секретара Скупштине, усмено или у писаној форми.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бојан Илић, с.р.

 

Подели са другима: Facebook Twitter