Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Додела субвенција за пољопривредне произвођачеAllocation of subsidies for farmers

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Градоначелник града Пожаревца на основу Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2013. годину број 01-06-146/3 од 25.09.2013. године, расписује јавни конкурс за следеће намене:

  1. ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КРАТКОРОЧНОГ КРЕДИТИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕКО ПОСЛОВНИХ БАНАКА

Подстицајна средства су намењена за суфинансирање дела камате краткорочних кредита за заснивање производње, односно за пролећне и јесење радове у пољопривреди, намењени за набавку репроматеријала, пољопривредну механизацију, куповину стоке, проширење пчелињих друштава, набавке система за наводњавање, за инвестициона улагања у пољопривредне објекте и др.

Максимални износ кредита по пољопривредном произвођачу је 1.000.000,00 динара, где корисник кредита плаћа 1% од уговорене камате.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ОД 05.11.2013. ДО 20.12.2013. ГОДИНЕ

УКУПАН БУЏЕТ: 8.000.000,00 динара

 Конкурс о додели средстава за реализацију краткорочног кредитирања пољопривредне производње преко банака

 Образац: додела средстава за реализацију краткорочног кредитирања

  1. ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Подстицајна средства су намењена за надокнаду дела трошкова при куповини нове механизације у висини инвестиције од 20%, као и за набавку опреме – система за наводњавање у висини инвестиције од 30%, а максимално по газдинству у износу од 200.000,00 динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ОД 05.11.2013. ДО 29.11.2013. ГОДИНЕ

УКУПАН БУЏЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ: 9.000.000,00 динара

УКУПАН БУЏЕТ ЗА СИСТЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ: 9.000.000,00 динара

Услови конкурса:

Право коришћења средстава по овом Програму, имају физичка лица са подручја града Пожаревца, која се баве пољопривредном производњом, и испуњавају следеће услове:

– да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства у 2013. години.

– да подносилац Захтева има пребивалиште на територији града Пожаревца.

– да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

-да је подносилац Захтева као и било који члан домаћинства, измирио сва доспела потраживања према фонду на основу раније остварених подстицаја;

– да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Пожаревца, на газдинству подносиоца Захтева.

– да је опрема и механизација набављена у периоду од 25.09.2013. до 29.11.2013. године.

– да нису прихватљиви трошкови половне опреме и механизације.

– минимални збирни износ рачуна по захтеву не може да износи мање од 30.000,00 динара.

 

 Конкурс о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређења техничке опремљености пољопривредних произвођача

 Образац: додела подстицајних средстава за модернизацију и унапређења техничке опремљености пољопривредних произвођача

Корисници могу поступити по конкурсу од 05.11.2013. године од дана објављивања.на огласној табли Градске управе града Пожаревца, месним канцеларијама и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs

Образац пријаве преузети на веб страни Града или у писарници бр.9 зграде Градске управе града Пожаревца и исти поднети на адреси: улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац.

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Градоначелник града Пожаревца на основу Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2013. годину број 01-06-146/3 од 25.09.2013. године, расписује јавни конкурс за следеће намене:

  1. ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КРАТКОРОЧНОГ КРЕДИТИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕКО ПОСЛОВНИХ БАНАКА

Подстицајна средства су намењена за суфинансирање дела камате краткорочних кредита за заснивање производње, односно за пролећне и јесење радове у пољопривреди, намењени за набавку репроматеријала, пољопривредну механизацију, куповину стоке, проширење пчелињих друштава, набавке система за наводњавање, за инвестициона улагања у пољопривредне објекте и др.

Максимални износ кредита по пољопривредном произвођачу је 1.000.000,00 динара, где корисник кредита плаћа 1% од уговорене камате.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ОД 05.11.2013. ДО 20.12.2013. ГОДИНЕ

УКУПАН БУЏЕТ: 8.000.000,00 динара

 Конкурс о додели средстава за реализацију краткорочног кредитирања пољопривредне производње преко банака

  1. ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Подстицајна средства су намењена за надокнаду дела трошкова при куповини нове механизације у висини инвестиције од 20%, као и за набавку опреме – система за наводњавање у висини инвестиције од 30%, а максимално по газдинству у износу од 200.000,00 динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ОД 05.11.2013. ДО 29.11.2013. ГОДИНЕ

УКУПАН БУЏЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ: 9.000.000,00 динара

УКУПАН БУЏЕТ ЗА СИСТЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ: 9.000.000,00 динара

Услови конкурса:

Право коришћења средстава по овом Програму, имају физичка лица са подручја града Пожаревца, која се баве пољопривредном производњом, и испуњавају следеће услове:

– да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства у 2013. години.

– да подносилац Захтева има пребивалиште на територији града Пожаревца.

– да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

-да је подносилац Захтева као и било који члан домаћинства, измирио сва доспела потраживања према фонду на основу раније остварених подстицаја;

– да се набављена опрема и механизација из Захтева налази и користи на територији града Пожаревца, на газдинству подносиоца Захтева.

– да је опрема и механизација набављена у периоду од 25.09.2013. до 29.11.2013. године.

– да нису прихватљиви трошкови половне опреме и механизације.

– минимални збирни износ рачуна по захтеву не може да износи мање од 30.000,00 динара.

 

 Конкурс о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређења техничке опремљености пољопривредних произвођача

Корисници могу поступити по конкурсу од 05.11.2013. године од дана објављивања.на огласној табли Градске управе града Пожаревца, месним канцеларијама и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs

Образац пријаве преузети на веб страни Града или у писарници бр.9 зграде Градске управе града Пожаревца и исти поднети на адреси: улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац.

Подели са другима: Facebook Twitter