Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Dodela subvencija za poljoprivredne proizvođačeAllocation of subsidies for farmers

GRAD POŽAREVAC

DODELA SUBVENCIJA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Gradonačelnik grada Požarevca na osnovu Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2013. godinu broj 01-06-146/3 od 25.09.2013. godine, raspisuje javni konkurs za sledeće namene:

  1. DODELA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KRATKOROČNOG KREDITIRANjA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE PREKO POSLOVNIH BANAKA

Podsticajna sredstva su namenjena za sufinansiranje dela kamate kratkoročnih kredita za zasnivanje proizvodnje, odnosno za prolećne i jesenje radove u poljoprivredi, namenjeni za nabavku repromaterijala, poljoprivrednu mehanizaciju, kupovinu stoke, proširenje pčelinjih društava, nabavke sistema za navodnjavanje, za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte i dr.

Maksimalni iznos kredita po poljoprivrednom proizvođaču je 1.000.000,00 dinara, gde korisnik kredita plaća 1% od ugovorene kamate.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA OD 05.11.2013. DO 20.12.2013. GODINE

UKUPAN BUDžET: 8.000.000,00 dinara

 Konkurs o dodeli sredstava za realizaciju kratkoročnog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje preko banaka

 Obrazac: dodela sredstava za realizaciju kratkoročnog kreditiranja

  1. DODELA SREDSTAVA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjE TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Podsticajna sredstva su namenjena za nadoknadu dela troškova pri kupovini nove mehanizacije u visini investicije od 20%, kao i za nabavku opreme – sistema za navodnjavanje u visini investicije od 30%, a maksimalno po gazdinstvu u iznosu od 200.000,00 dinara.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA OD 05.11.2013. DO 29.11.2013. GODINE

UKUPAN BUDžET ZA POLjOPRIVREDNU MEHANIZACIJU: 9.000.000,00 dinara

UKUPAN BUDžET ZA SISTEME ZA NAVODNjAVANjE: 9.000.000,00 dinara

Uslovi konkursa:

Pravo korišćenja sredstava po ovom Programu, imaju fizička lica sa područja grada Požarevca, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i ispunjavaju sledeće uslove:

– da je izvršena registracija (obnova) poljoprivrednog gazdinstva u 2013. godini.

– da podnosilac Zahteva ima prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

– da je podnosilac Zahteva nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

-da je podnosilac Zahteva kao i bilo koji član domaćinstva, izmirio sva dospela potraživanja prema fondu na osnovu ranije ostvarenih podsticaja;

– da se nabavljena oprema i mehanizacija iz Zahteva nalazi i koristi na teritoriji grada Požarevca, na gazdinstvu podnosioca Zahteva.

– da je oprema i mehanizacija nabavljena u periodu od 25.09.2013. do 29.11.2013. godine.

– da nisu prihvatljivi troškovi polovne opreme i mehanizacije.

– minimalni zbirni iznos računa po zahtevu ne može da iznosi manje od 30.000,00 dinara.

 

 Konkurs o dodeli podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenja tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača

 Obrazac: dodela podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenja tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača

Korisnici mogu postupiti po konkursu od 05.11.2013. godine od dana objavljivanja.na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca, mesnim kancelarijama i na veb strani grada Požarevca www.pozarevac.rs

Obrazac prijave preuzeti na veb strani Grada ili u pisarnici br.9 zgrade Gradske uprave grada Požarevca i isti podneti na adresi: ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac.

GRAD POŽAREVAC

DODELA SUBVENCIJA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Gradonačelnik grada Požarevca na osnovu Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Požarevca za 2013. godinu broj 01-06-146/3 od 25.09.2013. godine, raspisuje javni konkurs za sledeće namene:

  1. DODELA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KRATKOROČNOG KREDITIRANjA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE PREKO POSLOVNIH BANAKA

Podsticajna sredstva su namenjena za sufinansiranje dela kamate kratkoročnih kredita za zasnivanje proizvodnje, odnosno za prolećne i jesenje radove u poljoprivredi, namenjeni za nabavku repromaterijala, poljoprivrednu mehanizaciju, kupovinu stoke, proširenje pčelinjih društava, nabavke sistema za navodnjavanje, za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte i dr.

Maksimalni iznos kredita po poljoprivrednom proizvođaču je 1.000.000,00 dinara, gde korisnik kredita plaća 1% od ugovorene kamate.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA OD 05.11.2013. DO 20.12.2013. GODINE

UKUPAN BUDžET: 8.000.000,00 dinara

 Konkurs o dodeli sredstava za realizaciju kratkoročnog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje preko banaka

  1. DODELA SREDSTAVA ZA MODERNIZACIJU I UNAPREĐENjE TEHNIČKE OPREMLjENOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Podsticajna sredstva su namenjena za nadoknadu dela troškova pri kupovini nove mehanizacije u visini investicije od 20%, kao i za nabavku opreme – sistema za navodnjavanje u visini investicije od 30%, a maksimalno po gazdinstvu u iznosu od 200.000,00 dinara.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA OD 05.11.2013. DO 29.11.2013. GODINE

UKUPAN BUDžET ZA POLjOPRIVREDNU MEHANIZACIJU: 9.000.000,00 dinara

UKUPAN BUDžET ZA SISTEME ZA NAVODNjAVANjE: 9.000.000,00 dinara

Uslovi konkursa:

Pravo korišćenja sredstava po ovom Programu, imaju fizička lica sa područja grada Požarevca, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i ispunjavaju sledeće uslove:

– da je izvršena registracija (obnova) poljoprivrednog gazdinstva u 2013. godini.

– da podnosilac Zahteva ima prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

– da je podnosilac Zahteva nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

-da je podnosilac Zahteva kao i bilo koji član domaćinstva, izmirio sva dospela potraživanja prema fondu na osnovu ranije ostvarenih podsticaja;

– da se nabavljena oprema i mehanizacija iz Zahteva nalazi i koristi na teritoriji grada Požarevca, na gazdinstvu podnosioca Zahteva.

– da je oprema i mehanizacija nabavljena u periodu od 25.09.2013. do 29.11.2013. godine.

– da nisu prihvatljivi troškovi polovne opreme i mehanizacije.

– minimalni zbirni iznos računa po zahtevu ne može da iznosi manje od 30.000,00 dinara.

 

 Konkurs o dodeli podsticajnih sredstava za modernizaciju i unapređenja tehničke opremljenosti poljoprivrednih proizvođača

Korisnici mogu postupiti po konkursu od 05.11.2013. godine od dana objavljivanja.na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca, mesnim kancelarijama i na veb strani grada Požarevca www.pozarevac.rs

Obrazac prijave preuzeti na veb strani Grada ili u pisarnici br.9 zgrade Gradske uprave grada Požarevca i isti podneti na adresi: ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter