Почетак » Актуелно
 

Донације Удружења „Друштво Ром Костолац“

Удружење „Друштво Ром Костолац“ је Основној школи „Јован Цвијић“ у Костолцу уручило ваучере за исхрану у ђачкој кухињи за 32 ученика који припадају социјално угроженим категоријама становништва. Подељено је и 50 пакета школског прибора, као и део школског прибора који ће користити као систем награда, и као мотивација ученицима који показују резултате у учењу. Укупан износ донације је 305,300.00 динара, и део је пројекта „Подршка у образовању ученика који потичу из социјално угрожених категорија становништва“. Пројекат је финансијски подржан од стране Управе града Пожаревца у оквиру Конкурса за пројекте НВО за реализацију Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома на територији града Пожаревца.

drustvo_rom_1

Поред ове финансијске подршке у виду школског прибора и исхране у ђачкој кухињи, пројекат је имао за циљ и да допринесе повећању обухвата ромских ученика свим нивоима образовног система, почев од ППП, основне и средње школе, па све до виших школа и факултета. Поред теренске кампање и информисања о потребној документацији, процедури и роковима за упис у обавезан образовни систем, пружана је и менторска подршка, као и помоћ у прикупљању потребне документације за остваривање права на афирмативне мере, стипендије, као и за остваривање различитих права.

-Циљ овог пројекта, али и готово свих осталих којима Удружење „Друштво Ром Костолац“ конкурише код донатора је да свако, без обзира на националну и верску припадност, пол, расу, или било које друго својство, добије једнаке шансе у остваривању различитих права. Поред овог пројекта, Удружење „Друштво Ром Костолац“, је успоставило сарадњу са „Центром за интерактивну педагогију“ из Београда, и неке наше наредне активности ће бити усмерене на рани развој деце, као и на јачање капацитета и компетенција родитеља за ефикасније образовање своје деце. Такође ћемо наставити јачање већ успостављене сарадње са релевантним институцијама, али и успостављати сарадњу са свим институцијама које имају надлежности у образовању, и залагати се за побољшање и унапређење услова у образовању деце из социјално угрожених категорија становништва, деце из маргинализованих група, и деце ромске националности“, рекао је Бајрам Морина, председник Удружења „Друштво Ром Костолац“.

drustvo_rom_2

Наведена активност показује и смисао „Дечије недеље“ јер је она управо и установљена како би се широј јавности указало на потребе деце и њихова права као и да би се покренуле иницијативе које ће допринети побољшању положаја деце и ефикаснијем остваривању њихових права.

Поред чланова и сарадника Удружења „Друштво Ром Костолац“, уручењу донације су присуствовали: члан Градског већа задужен за невладине организације Дејан Крстић представници ГО Костолац и „Јован Цвијић“ из Костолца.

Подели са другима: Facebook Twitter