Почетак » Актуелно » О Граду
 

Incubators donated to Pozarevac hospitalДонирани инкубатори пожаревачкој болници

General Hospital in Pozarevac has received two new incubators for newborn babies who grants the company „Termoelektrane i kopovi Kostolac“.

– The purchase of an incubator is made great progress in improving health care in the maternity ward baby, said director of hospital – Dr. Srecko Bosic.

He said that parts of the equipment the hospital so far been used for several decades old and added that almost half of children who are born in Pozarevac temporarily using an incubator.

Director of B92, Veran Matic said that the action will battle for the babies would be continued by collecting other necessary medical equipment as well as the initiative to abolish VAT on food and supplies for babies. TE Kostolac continue to follow the action of B92 Fund, said the company’s director Dragan Jovanovic.

In the coming weeks, General Hospital in Pozarevac should get another incubator provided by the city administration in Pozarevac with representatives Mayor Milodrag Milosavljevic and President of the City Miomir Ilic, attended by the actual delivery of the donated incubators.Пожаревачка Општа болница добила је два нова инкубатора за новорођене бебе који су донација Привредног друштва „Термоелектране и копови Костолац“.

– Набавком инкубатора учињен је велики помак на унапређењу здравствене заштите беба у породилишту, оценио је директор болнице др Срећко Босић.

Он је рекао да су делови опреме коју је болница до сада користила били стари неколико деценија и додао да готово половина деце која се роди у Пожаревцу привремено користи инкубатор.

Директор Фонда Б92, Веран Матић је истакао да ће акција Битка за бебе бити настављена прикупљањем и остале неопходне медицинске опреме као и иницијативом да се укине ПДВ на храну и опрему за бебе. ТЕ КО Костолац наставиће да следи акцију Фонда Б92, истакао је директор тог привредног друштва Драган Јовановић.

У наредним недељама Општа болница у Пожаревцу требало би да добије још један инкубатор који је преко акције Битка за бебе обезбедила градска управа у Пожаревцу чији су представници, градоначелник Милодраг Милосављевић и председник Скупштине града Миомир Илић, присуствовали актуелној предаји донираних инкубатора.