Почетак » Обавештења » Попис пољопривреде » О Граду
 

Допуна – Списак кандидата за интервју за обуку за градске инструктореAmendment – List of candidates for interview training instructors for the city

Пописна комисија за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2012. године на територији града Пожаревца (у даљем тексту: Пописна комисија) на основу члана 9. Закона о попису пољопривреде 2012. („Службени гласник РС, број 104/09 и 24/11“) и тачке 1.3. Упуства за организацију и извршење пописа Републичког завода за статистику, дана 06.07.2012. године, објављује

ДОПУНУ СПИСКА КАНДИДАТА ЗА ИНТЕРВЈУ

ЗА ОБУКУ ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

Републички завод за статистику је донео Одлуку да кандидати буду тестирани и пред инструктажу, због поваћања броја резервних општинских/градских инструктора.

Републички завод за статистику је на основу пријављених кандидата за градске инструкторе, а према јeднаком броју бодова, формирао допуну листе кандидата са којима ће се обавити интервју. Позивају се следећи кандидати, да се појаве на интервју 10. јула 2012. године у 8:00 часова у сали број 11 зграде Градске управе града Пожаревца, улица Дринска број 2, Пожаревац.

Кандидати за интервју за Град Пожаревац

1. Јасмина Миленковић

2. Слободан Миленковић

3. Мирјана Саратлић

4. Данијел Грујић

5. Александра Благојевић

6. Сузана Љубомировић

7. Данијела Станковић

8. Ања Радојковић

9. Александар Манчић

Кандидати за интервју за Градску општину Костолац

10. Љубинка Љубисављевић

Именовани кандидати који су се пријавили да обављају послове у другим службама везаним са пољопривредом, у обавези су да на интервју донесу потврду од свог послодавца, којим се тај податак потврђујe.

Уколико кандидат, чије се име и презиме налази на списку, не дође на интервју, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

Ближа обавештења у вези интервјуа могу се добити у Пописној комисији.

Пописна комисија за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2012.

на територији града Пожаревца

У Пожаревцу, 06.07.2012. године

Број: 01-320-21/2012

Пописна комисија за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2012. године на територији града Пожаревца (у даљем тексту: Пописна комисија) на основу члана 9. Закона о попису пољопривреде 2012. („Службени гласник РС, број 104/09 и 24/11“) и тачке 1.3. Упуства за организацију и извршење пописа Републичког завода за статистику, дана 06.07.2012. године, објављује

ДОПУНУ СПИСКА КАНДИДАТА ЗА ИНТЕРВЈУ

ЗА ОБУКУ ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

Републички завод за статистику је донео Одлуку да кандидати буду тестирани и пред инструктажу, због поваћања броја резервних општинских/градских инструктора.

Републички завод за статистику је на основу пријављених кандидата за градске инструкторе, а према јeднаком броју бодова, формирао допуну листе кандидата са којима ће се обавити интервју. Позивају се следећи кандидати, да се појаве на интервју 10. јула 2012. године у 8:00 часова у сали број 11 зграде Градске управе града Пожаревца, улица Дринска број 2, Пожаревац.

Кандидати за интервју за Град Пожаревац

1. Јасмина Миленковић

2. Слободан Миленковић

3. Мирјана Саратлић

4. Данијел Грујић

5. Александра Благојевић

6. Сузана Љубомировић

7. Данијела Станковић

8. Ања Радојковић

9. Александар Манчић

Кандидати за интервју за Градску општину Костолац

10. Љубинка Љубисављевић

Именовани кандидати који су се пријавили да обављају послове у другим службама везаним са пољопривредом, у обавези су да на интервју донесу потврду од свог послодавца, којим се тај податак потврђујe.

Уколико кандидат, чије се име и презиме налази на списку, не дође на интервју, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

Ближа обавештења у вези интервјуа могу се добити у Пописној комисији.

Пописна комисија за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2012.

на територији града Пожаревца

У Пожаревцу, 06.07.2012. године

Број: 01-320-21/2012