Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Druga sednica Skupštine grada Požarevca

U Požarevcu je održana druga po redu sednica Skupštine grada, predsedavao Žarko Pivac, a odbornici su na samom početku sednice potvrdili mandate novim odbornicima i doneli rešenja o prestanku mandata dosadašnjim odbornicima koji odlaze na nove dužnosti nespojive sa obavljanjem odborničke funkcije.

Skupština Požarevca usvojila je odluke upravnih odbora javnih preduzeća o preraspodeli dobiti ostvarene u prošloj godini. Prema zaključku Gradskog veća, preporuka je bila da se 40 odsto dobiti vraća budžetu kao javni prihod. Šest javnih preduzeća ostvarilo je dobit od oko 60 miliona dinara a budžetu bi trebalo da se vrati oko 24 miliona. Zamerka dela opozicije odnosila se na to što je isti procenat određen za sva preduzeća u gradu s obzirom da postoji velika razlika u visini ostvarene dobiti. Kod nekih preduzeća ona je iznosila samo nekoliko desetina hiljada dinara dok je kod pojedinih premašivala 40 miliona dinara. Lokalna vlada, čiji je predlog usvojen od strane najvišeg zakonodavnog organa lokalne samouprave, je ovakav zaključak u formi preporuke javnim preduzećima donela na osnovu odluke Vlade Srbije u kojoj je taj iznos do 50 odsto i odnosi se na sva preduzeća koja se bave delatnošću od javnog značaja.

U nastavku sednice Skupštine grada pred odbornicima su se našli izveštaji o prošlogodišnjem poslovanju javnih preduzeća koji su i usvojeni. Pored javnih preduzeća, izveštaje o finansiskim pokazateljima u 2011. godini podnele su i ustanove, fondacije i fondovi čiji je osnivač grad Požarevac. Doneta je i odluka o Programu koriščenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca u 2012. godini. Prema zakonskoj obavezi, usvojen je i završni račun gradskog budžeta za prošlu godinu. Odbornici su usvojili dopunu Odluke o pristupanju izradi geografsko informacionog sistema Grada kao i Statut Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“.

Skupština je imenovala nove članove upravnih i nadzornih odbora a kao i radnih tela grada Požarevca.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter