Почетак » Актуелно » О Граду
 

Дружење у ТрстуSocializing in Trieste

У спортском центру „Домио“ у Трсту одржан је 5. Спасовдански турнир у фудбалу у организацији Удружења Срба „Вук Караџић“. Турнир је игран 2. и 3. јуна на чак три стадиона истовремено и окупио је 48 екипа из Камеруна, Нигерије, Швајцарске, Аустрије, Словеније, Хрватске, Македоније, Босне и Херцеговине, Италије, Републике Српске и Србије.

Турнир су отворили Генерални конзул Републике Србије, Момчило Миловић и председник провинције Трст, Игор Доленц. Свечаном отварању присутвовали су заменик градоначелника Трста Гвидо Галета, градоначелник Копра Петровић, конзул Републике Србије у Трсту Перишић, председник православне црквене општине Трста Богољуб Стојићевић и многобројни гости. Пригодан културно уметнички програм извели су СКУД “Вук Караџић” из Трста, КУД “Властимир Царевац” из Великог Градишта КУД “Мост” из Трста и КУД “Чукарица”из Београда.

Победник 5. Спасовданског турнира је екипа “Крајишника”, друго место је заузела екипа “Три Окс” из Пожаревца, а треће место је освојила екипа “Феро Батута” из Удина. Турниру је у ова дана присутвовало око 5000 гледалаца. Цео овај спортско-културни догађај је прошао у најбољем реду и треба одати признање организатору СКУД “Вук Караџић” из Трста, које важи за најорганизованије удружење у Европи.

Удружење Срба „Вук Караџић! из Трста основано 1995. год. броји преко 500 чланова и бави се очувањем и промоцијом српске културе и традиције. У оквиру удужења постоје више секција: фолклорна, тениска, шаховска, пикадо, фудбалска екипа. Удружење организује изложбе слика, фестивале (Гуча на Красу са трубачима из Гуче), концерте (Горан Бреговић, Емир Кустурица, Звезде Гранда, Оливер Драгојевић). Већина чланова је из Пожаревца, Управу сачињавају Владимир Прзић из Кисиљева, Горан Јовић из Тополовника, Дејан Цветић из Касидола, Тома Ђурђевић из Баре и Дејан Никодијевић из Пожаревца. Рад удружења недавно је помогао град Пожаревац који је фолклорној секцији поклонио комплете народних ношњи у вредности од 300 хиљада динара.

The sports center “Domio”  in Trieste was held 5th Ascension football tournament (“Spasovdan tournament in football”) organized by the Association of Serbs “Vuk Karadzic”. The tournament was played 2 and 3 June at three stadiums at the same time and brought together 48 teams from Cameroon, Nigeria, Switzerland, Austria, Slovenia, Croatia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Italy, the Republic of Serbia and Serbia.

The tournament was opened by the Consul General of the Republic of Serbia, and President Momcilo Milovic province of Trieste, Igor Dolenc. The opening ceremony attended by Deputy Mayor Gvido Galeta Trieste, Mayor Kopra Petrovic, the Serbian consul in Trieste Perisic, president of the Orthodox Church Community of Trieste Bogoljub Stojicevic and many guests. Appropriate cultural and artistic program was carried out by SCA “Vuk Karadzic” in Trieste, KUD “Vlastimir Carevac” forts of the Great Cultural “Bridge” from Trieste, and KUD “Stari Grad” in Belgrade.

Winner of 5th Ascension  tournament team “Krajina”, second place was taken by the crew of “Three Ox” from Pozarevac, a third-place winning team, “Fero Battuta” from Udine. Tournament in the day attended by about 5,000 spectators. The whole sports and cultural event is passed in the best and should be applauded organizers SKUD “Vuk Karadzic” in Trieste, which applies to most organized association in Europe.

Association of the Serbs “Vuk Karadzic” from Trieste, established in 1995. years. has over 500 members and is engaged in the preservation and promotion of Serbian culture and tradition. Within ‘associations are more sections: folklore, tennis, chess, darts, football team. The association organizes art exhibitions, concerts (Goran Bregovic, Emir Kusturica, Grand Stars, Oliver). Most members of Pozarevac, the Administration made up of Vladimir Przic from Kisiljevo, Goran Jovic from Topolovnik, Dejan Cvetic from Kasido, Toma Djurdjevic from Bare and Dejan Nikodijevic from Pozarevac. The work of the association recently helped the city of Pozarevac, which was donated to the folklore section sets costumes to 300 thousand.

Подели са другима: Facebook Twitter