Home » Local Government » Mayor
 

Mayor

Бане Спасовић

Бане Спасовић рођен  је у Пожаревцу 21. новембра 1968. године. Завршио је Правни факултет. Прве професионалне кораке  направио је у Општинском суду у Пожаревцу,  затим 1996. године прелази да ради у Општинско јавно правобранилаштво Пожаревац. Након што је положио правосудни испит 1998. године, наставио је да ради на пословима стручног сарадника у Правобранилаштву. Од 2000. године обављао је послове руководиоца Службе за правне и кадровске послове у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”-Радна јединица поштанског саобраћаја „Пожаревац” све до избора за председника Скупштине града Пожаревца.  Током   каријере бавио се грађанско правном материјом и управним правом, као и правном проблематиком у областима надлежности и функционисања локалне самоуправе.  Ожењен је и живи у Пожаревцу.

Share: Facebook Twitter