Početak » Lokalna samouprava » Gradonačelnik
 

Gradonačelnik

Bane Spasović

Bane Spasović rođen  je u Požarevcu 21. novembra 1968. godine. Završio je Pravni fakultet. Prve profesionalne korake  napravio je u Opštinskom sudu u Požarevcu,  zatim 1996. godine prelazi da radi u Opštinsko javno pravobranilaštvo Požarevac. Nakon što je položio pravosudni ispit 1998. godine, nastavio je da radi na poslovima stručnog saradnika u Pravobranilaštvu. Od 2000. godine obavljao je poslove rukovodioca Službe za pravne i kadrovske poslove u JP PTT saobraćaja „Srbija”- Radna jedinica poštanskog saobraćaja „Požarevac”. 2013. godine izabran je za predsednika Skupštine grada Požarevca.  Tokom   karijere bavio se građansko pravnom materijom i upravnim pravom, kao i pravnom problematikom u oblastima nadležnosti i funkcionisanja lokalne samouprave.  Oženjen je i živi u Požarevcu.

Kontakt: 

Telefon: 012/539-601

Imejl: bane.spasovic@pozarevac.rs

Podeli sa drugima: Facebook Twitter