Home » Announcements » Public access for planning documents
 

(Srpski) Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA za proširenje kompleksa za proizvdonju konditorskih proizvoda – dogradnja postojećeg i izgradnja novog objekta, u Požarevcu, na kat. parc. 9452/1 K.O. Požarevac

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za proširenje kompleksa za proizvodnju konditorskih proizvoda – dogradnja postojećeg i izgradnja novog objekta, u Požarevcu, na k.p.br. 9452/1 KO Požarevac, urađen od strane „IDEST“ D.O.O. iz Kragujevca. Odgovorni urbanista je Ivana Obradović, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 1391 13.

Investitor urbanističkog projekta je „AWLL Communications“d.o.o. iz Beograda, ul. Vladimira Mitrovića br. 15.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana,  počev od 13.08.2019. godine, zaključno sa 20.08.2019. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-664.

DOKUMENTACIJA

Share: Facebook Twitter