Home » Announcements » About City » Planning documentation
 

(Srpski) Javna prezentacija urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+4+Pk, na k.p.br. 1946, 1841/1, 1841/2 i 1842 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sime Simića br. 6-10

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo O B J  A  V  Lj  U  J E 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+4+Pk, na k.p.br. 1946, 1841/1, 1841/2 i 1842 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sime Simića br. 6-10, urađen od strane Društva za planiranje, urbanističko, arhitektonsko projektovanje i menadžment „MG & partners“ d.o.o. iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Miloš Gardašević, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0234 03.

Investitor urbanističkog projekta je „ ARMATFER GRADNjA“ d.o.o. iz Požarevca, TC Milena Pavlović Barili.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7  (sedam) dana, počev od 10.04.2018. godine, zaključno sa 16.04.2018. godine, u kancelariji broj 105 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ružica Stanojević, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 105 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-743.

Dokumentacija

Share: Facebook Twitter